Aktualnosci/Newsy Rok 2013

Rok 2013

Nowy Rok duża grupa mieszkańców powitała bawiąc się w nowej świetlicy wiejskiej. Zabawa przebiegła miłej szampańskiej atmosferze. Tak się podobało, że został zaplanowany termin zabawy karnawałowej.

Serdeczne podziękowania za przygotowanie zabawy Sylwestrowej dla Marcina Trochy, Pauli Białeckiej, Pauliny Kowalskiej, Eweliny Ciemnej, Ewy Raczkowskiej, Patrycji Raczkowskiej, Marii Jeronim, Jolanty Szrama.

W połowie stycznia zostały uruchomione środki z Funduszu sołeckiego i zakupiono do świetlicy 20 szt. krzeseł. Doposażono kuchnię w komplety talerzy obiadowych i deserowych, kubki, komplety sztućców, termosy.

Do kotłowni wstawiono dwa metalowe regały, które zostały wykonane w Zakładzie Doświadczalno Dydaktycznym w Gorzyniu. Regały te pozwolą na magazynowanie sprzętu w który zostanie wyposażona świetlica i obiekt rekreacyjno sportowy. Sołtys składa serdeczne podziękowania Mateuszowi Tunkelowi za wykonanie regałów.

Z końcem stycznia zostały podjęte prace nad wykonaniem maszynki do malowania linii na boisku.

02.02.2013r odbyła się Zabawa Karnawałowa. Frekwencja dopisała. Oprócz mieszkańców Gorzynia bawili się również mieszkańcy z sąsiednich wiosek. Jak się bawiliśmy można obejrzeć w naszej galerii.

07.02.2013r sołtys spotkał się z dyrektor CAK PROM Panią Urszulą Nowak. Tematem rozmowy było wsparcie Centrum Animacji Kultury w przygotowaniach Festynu. II gi Turniej o Złotą Pyrę. Pani dyrektor wyraziła zgodę na współpracę w tym temacie. Termin Festynu został ustalony

09.02.2013r przypadała ostatnia sobota karnawału i tradycji stało się zadość, i tego dnia w świetlicy znów zabrzmiała muzyka a Ci, którym nie dość było tańców w ubiegłym tygodniu znów pojawili się na Sali by wspólnie pożegnać Karnawał 2013 roku. Było wesoło, śpiewnie tak jak na zabawę przystało. Galeria zdjęć zawiera na ten temat trochę zdjęć. Sołtys składa serdeczne podziękowania wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do przygotowania tak fantastycznych, pełnych humoru, radości imprez tanecznych.

Płeć piękna naszej wsi podjęła decyzję o spróbowaniu swoich sił w zajęciach Aerobicu. Trzymamy za nie kciuki. Wierzymy, że będą to fajne zajęcia, które pozwolą umilić wolny czas a także wpłyną pozytywnie na integrację naszej społeczności.

12.02.2013r została zakupiona na potrzeby Sołectwa kuchnia polowa. Kuchnia ta ułatwi nam przygotowywanie Festynów w naszej wiosce a także będzie narzędziem do wypromowania naszej wsi na terenie naszej gminy, co w przyszłości pozwoli na pozyskiwanie dodatkowych środków na potrzeby naszej wsi. Kuchnia jest w bardzo dobrym stanie.

14.02.2013r Sołtys razem z Burmistrzem Międzychodu oraz z radnym Jerzym Pieczkiem i Sołtysem wsi Łowyń udali się z roboczą wizytą do Okręgowej Dyrekcji Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Tematem rozmów była droga nr.160, budowa chodników przy tej drodze w miejscowości Gorzyń oraz budowa obwodnicy Łowynia. Pomimo merytorycznej dyskusji czynnikiem hamującym, jakiekolwiek działania okazał się bardzo niski budżet Zarządu Dróg na rok 2013. Na dzień dzisiejszy będą tylko trwały prace wykończeniowe inwestycji drogowych rozpoczętych w roku ubiegłym. Tematy przedstawione przez delegację niestety nie znajdą swojego finału w tym roku. Jedno pocieszenie, że temat budowy chodnika ma zostać wpisany w program, dzięki któremu będzie można się starać o dofinansowanie z programów unijnych. Jaki będzie tego finał to czas pokaże.

W miesiącu lutym został przygotowany metalowy stelaż do kolejnego parasola plażowego, który w tym roku wzbogaci teren naszej plaży. Cały czas trwają prace na budową maszynki do malowania linii.

06.03.2013r o godz 18.00 odbyło się zebranie wiejskie. Tematem zebrania było omówienie nowej ustawy śmieciowej, która wejdzie w życie od 01.07.2013 r.

09.03.2013r po raz drugi mogliśmy gościć na naszym boisku zawodników z grupy juniorów Warty Międzychód i zawodników z grupy juniorów GKS Pszczew. Na uwagę i zadowolenie zasługują miłe opinie trenerów na temat naszej płyty boiska. Mamy nadzieję, że tego typu rozgrywki będą częściej gościć na naszym boisku.

Kwiecień. Każdego roku o tej porze przystępowaliśmy do wiosennych porządków na terenie plaży. W tym roku prace się opóźnią bo początek kwietnia jeszcze pachnie nam na zimowo.

27.04.2013r Powiało wiosną i udało się zwołać grupę osób, które zawitały nad brzeg plaży gorzyńskiej by przygotować ją do sezonu letniego. Pracy było dużo ale chociaż nie było nas wielu w 90% udało nam się zrobić to co założyliśmy. Za pomoc w posprzątaniu plaży sołtys składa serdeczne podziękowania na ręce: Agnieszki i Wiktorii Wasyluk, Marcina Trochy, Tomasza Macha, Mariusza Szramy, Radosława Wasyluka, Edwarda Skrzypkowiaka, Mateusza Kowalskiego, Dawida Kufla.

W miesiącu kwietniu również zostały przeprowadzone prace związane z koszeniem terenu plaży i terenu obiektu rekreacyjno sportowego. Za wykonanie tych prac sołtys składa serdeczne podziękowania: Edwardowi Skrzypkowiakowi, Adamowi, Dawidowi i Bartkowi Kuflom.

Od drugiej połowy kwietnia Pan Adam Kufel z pomocą synów, Przemka Kowalskiego oraz Mateusza Kowalskiego przystąpił do budowy czaszy kolejnego parasola plażowego. Prace postępują powoli ale, z jakże należytą starannością. Przewidywane postawienie kolejnego Parasola przewidziane jest na miesiąc maj.

Od początku kwietnia sołtys czyni starania o przystąpienie naszego Sołectwa do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” organizowanego przez Marszałka woj. wielkopolskiego w programie „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”. Przygotowany został projekt budowy wiaty biesiadnej w raz z miejscem na ognisko i zagospodarowaniem terenu zieleni. Teraz potrzeba Tylko pozytywnej akceptacji Burmistrza i Rady Miejskiej.

06.05.2013r na komisji wspólnej Rada Miejska została zapoznana z naszym projektem i uzasadnieniem sensowności powstania takiej wiaty w naszej miejscowości. Burmistrz, jak i Rada Miejska pozytywnie zaakceptowały nasz start w konkursie i na Sesji Rady Miejskiej w dniu 08.05.2013r na mocy uchwały otrzymaliśmy zgodę na przystąpienie do konkursu. Sołtys składa serdeczne podziękowania Radzie Miejskiej za zrozumienie i za danie szansy mieszkańcom Gorzynia na dalszy rozwój pod kątem integracji wiejskiej, atrakcyjności naszej wsi i promocji sołectwa.

09.05.2013r nasz projekt konkursowy trafił do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

10.05.2013r w gabinecie Burmistrza w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Zygmunta Mleczaka i sołtysa wsi Gorzyń odbyło się spotkanie z prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierownikiem Katedry Architektury Krajobrazu Panem Piotrem Urbańskim i jego magistrantami. To drugie spotkanie na przestrzeni roku, które ma na celu podjęcie konkretnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym a Gminą Międzychód w związku z rewitalizacją Parku Dworskiego w Gorzyniu wraz z przyległą do niego plażą. Po półgodzinnej rozmowie wszyscy udali się do Gorzynia na spacer po pięknym ale na dzień dzisiejszy zaniedbanym parku dworskim. Pogoda była deszczowa ale nie przestraszyła ona tych, którzy zauważyli tutaj ogromny potencjał na przyszłość dla dobra nas wszystkich. Trzymajmy kciuki aby w tym działaniu było jak najwięcej; ludzkiej dobrej woli…

16.05.2013r z inicjatywy Pana Waldemara Strzelczyka i Pana Adama Kufla przystąpiliśmy do zainstalowania na terenie obiektu rekreacyjno sportowego pomocniczego oświetlenia, które ułatwi nam wszystkim korzystanie ze świetlicy w okresie jesienno zimowym. Przy u życiu własnych materiałów i zaangażowaniu tych Panów znów powstało coś co przyczyni się do lepszego funkcjonowania naszej wsi a przede wszystkim pozwoli na bezpieczne poruszanie się w obrębie świetlicy w porach wieczornych.

16.05.2013r z inicjatywy Darka Jeronima zostały wyregulowane drzwi wejściowe i tarasowe w świetlicy wiejskiej. Zostały też prawidłowo zamontowane progi przy tych drzwiach. Sołtys w imieniu wszystkich mieszkańców dziękuje za tak profesjonalne podejście do tych prac.

17.05.2013r Sołectwo Gorzyń w oparciu o wniosek sołtysa otrzymało 90-siąt sadzonek Begonii na coroczne zagospodarowanie terenu przy pompie. Sołtys bardzo dziękuje Paniom Barbarze Strzelczyk i Marlenie Pupce za wzięcie sprawy w swoje ręce i tak piękne obsadzenie tego terenu.

20.05.2013r zostały zakończone prace oświetleniowe przy świetlicy. Panu Waldemarowi Strzelczykowi za jego zaangażowanie, poświęcenie, za pomysłowość w wykonaniu tych prac sołtys składa w imieniu mieszkańców wyrazy uznania i gorące podziękowania za tak ogromne poświęcenie dla dobra nas wszystkich.

21.05.2013r przy zaangażowaniu Pani Marii Jeronim i Pani Barbary Strzelczyk udało się przyozdobić teren przyległy do świetlicy. Rozpoczęto nasadzenia kwiatów. Sołtys bardzo dziękuję Paniom za ich bezinteresowną pracę dla dobra nas wszystkich. Miejmy tylko nadzieję, że takich akcentów, jakie pojawiły się z początkiem wiosny będzie przybywać z każdym dniem. Część działań udało się uwiecznić na zdjęciach. Zapraszamy do galerii.

23.05.2013r rozpoczęto naprawę drogi gruntowej prowadzącej do obiektu rekreacyjno sportowego. Profilowanie drogi wykonał razem z pracownikami Pan Krzysztof Gierczyk. Prace polegały na wyprofilowaniu drogi, utwardzeniu gruzobetonem odcinka stu metrowego i wyrównaniu warstwą żwiru tych odcinków drogi, które stanowiły największy problem w poruszaniu się pieszych, jak i samochodów w okresach roztopów i ulewnych deszczy. Droga po tych pracach przy tak niskich nakładach finansowych wygląda bardzo dobrze i wątpię czy ktoś z mieszkańców pamięta, że kiedyś ta droga wyglądała lepiej niż teraz… Prace mają być w razie potrzeb kontynuowane. Rada Sołecka składa serdeczne podziękowanie Panu Krzysztofowi Gierczykowi i jego pracownikom za zaangażowanie i profesjonalne podejście do wykonywanych prac na miarę środków, które były do dyspozycji w tym roku. Jak to wygląda można zobaczyć w naszej galerii.

24.05.2013r dzięki dobremu sercu i bezinteresowności Pana Stanisława Wttchena został przywieziony piasek do wykończenia boiska do piłki plażowej przy jeziorze. Gdyby nie pomoc Pana Krzysztofa Gierczyka nie udało by nam się tego zadania wykonać. Sołtys składa serdeczne podziękowania Panu Stanisławowi Wittchenowi za ofiarowanie piasku na boisko i za ofiarowanie drewna bukowego, które posłuży do montażu tablic ogłoszeniowych. Sołtys składa serdeczne podziękowania Panu Krzysztofowi Gierczykowi za jego poświęcenie dla każdej sprawy, która ma miejsce na terenie naszej wsi. Teraz na naszych barkach spoczywa dokończenie całego zadania. Teraz to już „bułka z masłem” potrzeba tylko kilka chętnych osób aby rozplanować piasek w przeznaczonym miejscu, zamontować słupki do siatki, kupić siatkę i korzystać z tego boiska w czasie wakacji. Tylko wtedy coś osiągniemy i coś stworzymy, jeżeli będziemy współpracować.

W końcu miesiąca został zakupiony materiał na wykonanie tablicy ogłoszeń. Pan Stanisław Wojtkowiak podjął się zbudowania takiej tablicy. Z rozmów wynika, że powstanie cos wyjątkowego, coś co będzie pewnym wyróżnikiem i charakterystycznym fragmentem naszej wsi. Trzymamy Kciuki za Pana Stanisława.

Czerwiec - Pan Stanisław Wojtkowiak rozpoczął prace przy budowie tablicy ogłoszeń. Poświęca swój czas dla dobra nas wszystkich. Postawa godna naśladowania. Takich osób jak Pan Stanisław jest w naszej wsi wiele. Potrzeba nam ich otwartości, pomysłów, działania dla naszego wspólnego dobra.

Sołtys składa serdeczne i gorące podziękowania Panu Stanisławowi Wojtkowiakowi za inicjatywę i za niepowtarzalny pomysł na wykonanie tablicy ogłoszeń. Już niedługo będziemy mogli podziwiać efekt jego pracy.

12.06.2013r. przesłana została lista sołectw woj. wielkopolskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu: Pięknieje Wielkopolska Wieś. 95. Międzychód Gorzyń Turystów i mieszkańców do zabawy we wsi Gorzyń prosimy, gdzie wiatę biesiadną z atrakcjami wznosimy - budowa wiaty biesiadnej z zagospodarowaniem przyległego terenu ,No cóż tym razem się nie udało. Będziemy szukać kolejnych możliwości na zrealizowanie naszych celów.

Kolejne prace pielęgnacyjne związane z koszeniem trawy i utrzymaniem porządku na terenie plaży i obiektu rekreacyjno sportowego. Za pomoc w realizacji tych prac sołtys składa serdeczne podziękowania Panom Edwardowi Skrzypkowiakowi, Mateuszowi Tunkelowi i Dawidowi Kuflowi.

W ramach funduszu sołeckiego zostały zakupione trzy namioty biesiadne o wymiarach 6 m x 3 m. Wzbogacą one nasze sołectwo i ułatwią przygotowywanie imprez dla naszych mieszkańców.

12.06.2013r Pan Stanisław Wojtkowiak zakończył budowę tablicy ogłoszeń. Tablicy, która na pewno przykuje wzrok zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych i turystów. Powstało można pokusić się o stwierdzenie: małe dzieło sztuki. Coś wyjątkowego, coś co będzie wyróżniało naszą wieś i dzięki tej tablicy nasza wieś nabierze uroku i będziemy bardziej rozpoznawalni. Zamontowanie tablicy planowane jest na dzień 15.06.2013r

15.06.2013r Plan został wykonany. Tablica została postawiona. Będzie służyć mieszkańcom. Każdy z nas będzie mógł teraz zamieścić tam jakieś ogłoszenie, które będzie dostępne dla nas wszystkich. W galerii umieszczamy kilka zdjęć z zamontowania naszej tablicy ogłoszeń.

Sołtys składa serdeczne podziękowania Panu Stanisławowi Wojtkowiakowi za … Jak to się mówi „odwalenie dobrej roboty”. Panie Stanisławie stworzył Pan kawałek historii, która będzie się umacniała z każdym dniem, każdym rokiem.

Sołtys składa gorące podziękowania Panu Adamowi Kuflowi i Panu Radosławowi Wasylukowi, którzy pomogli w pracach zamontowania tablicy.

Wciąż są nie dokończone prace przy boisku do piłki plażowej. Sołtys prosi mieszkańców o inicjatywę.

Małymi krokami zbliżamy się do organizacji naszego festynu. Sołtys zwraca się prośba do mieszkańców o współpracę w tym przedsięwzięciu.

Z końcem czerwca ma być ogłoszony przetarg na dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego. Trzymamy kciuki aby inwestycja została wykonana profesjonalnie i służyła nam przez długie lata.

26.06.2013r z inicjatywy rodziny Państwa Ewy i Stanisława Wojtkowiaków, rozpoczęło się tworzenie miejsca na ognisko. Pani Ewa i Pan Stanisław z ogromnym zapałem zaangażowali się w prace, które pozwolą zrealizować Tyn pomysł. Prace postępują tak szybko, że już niedługo będziemy mogli podziwiać efekt końcowy. Na razie zapraszam do galerii aby zabaczyć jak postępowały prace.

27.06.2013r Sołectwo Gorzyń było gospodarzem corocznego spotkania Sołtysów Gminy Międzychód. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Gminy Międzychód w osobach: Burmistrz Międzychodu Roman Musiał, za-ca Burmistrza Agnieszka Leśniewska, skarbnik Gminy Międzychód Anna Andrałojć, Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu Zygmunt Mleczak, Przewodniczący Komisji Rolnictwa Wojciech Dyl, Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Wsi w osobach: Pan Czesław Czubaj, Panie: Renata Mirek i Lucyna Piechocka. Był to czas poświęcony na dyskusję jak i również luźną koleżeńską rozmowę. Sołtysi podzielili się swoimi doświadczeniami i problemami z którymi borykają się każdego dnia. Gospodarz spotkania Sołtys Gorzynia W związku ze zbliżającym się Festynem Zaprosił do Turnieju Sołectw o Złotą Pyrę następujące Sołectwa: Mierzyn, Piłkę, Radgoszcz, Gralewo i Skrzydlewo. Dwa ostanie Sołectwa od razu przyjęły wyzwanie natomiast Mierzyn, Radgoszcz, Piłka mają dać odpowiedź do 10 go lipca. Sołtys Gorzynia składa serdeczne podziękowania Sołtysom i przedstawicielom Urzędu Gminy za tak liczne stawiennictwo.

Za przygotowanie tego spotkania na ręce Pani Eweliny Ciemnej sołtys składa gorące i serdeczne podziękowania za przygotowanie i ugotowanie przepysznej grochówki. Ten niepowtarzalny smak jeszcze długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników spotkania.

Pani Marii Jeronim gorące podziękowania za pomoc przygotowaniu warzyw do ugotowania grochówki i za perfekcyjne przygotowanie Sali świetlicy do tego spotkania.

Serdeczne podziękowania za przygotowanie słodkości na tę okoliczność dla Pań: Eweliny Ciemnej, Beaty Kufel, Barbary Strzelczyk, Agnieszki Wasyluk.

Sołtys również dziękuje wszystkim Paniom, za posprzątanie świetlicy.

28.06.2013r Został ogłoszony przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 12.07.br. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 30.08.2013r. Trzymajmy kciuki aby wygrała firma, która wykona to zadanie solidnie i w wyznaczonym czasie.

29.06.2013r Pan Stanisław z rodziną kończą ogrodzenie miejsca do wspólnej biesiady przy ognisku i nie tylko. Tu robota pali się w rękach. Dobrze, że są zdjęcia bo inaczej nie byłoby możliwe zobaczenie tej mrówczej pracy. Brawo!!!

29.06.2013r Panowie: Mariusz Szrama i Radosław Wasyluk rozpoczęli prace wykończeniowe przy boisku do piłki plażowej. Praca ciężka i nieźle trzeba się namachać łopatą przy tym piasku. Wielki ukłon w ich stronę.

Dobiega końca miesiąc czerwiec i wierzę głęboko w to, że mieszkańcy naszej wsi dostrzegają zmiany, jakie tu zachodzą. Najbardziej cieszy to, że jest nas coraz więcej w tej pracy na rzecz nas wszystkich. Drodzy mieszkańcy jest w Nas tyle pomysłów, które możemy wykorzystać dla naszego wspólnego dobra. Nie pozwólcie na to aby one nie ujrzały światła dziennego. Postarajmy się je zrealizować.

Za to co wydarzyło się w miesiącu czerwcu sołtys składa gorące podziękowania na ręce kreatorów gorzyńskiej rzeczywistości. Dzięki Wam Gorzyń się odradza.

01- 03.07.2013r w Gorzyniu praca wre. Utworzyły się dwa fronty działań. Prace przy miejscu do grillowania i front plażowy. Tworzenie płyty boiska plażowego. Obydwa działania niesamowicie ważne i istotne dla rozwoju naszej wsi, dla poprawienia jej wizerunku, dla tworzenia swojej tożsamości. Przynoszą satysfakcję, zadowolenie i są kolejnym fragmentem, który tworzy bogatą historię naszej wsi.( w międzyczasie udało się skosić trawę na obiekcie rekreacyjno – sportowym ).

Na to co się dzieje po prostu brakuje słów… Sołtys składa wielki ukłon w stronę rodziny Państwa Ewy i Stanisława Wojtkowiaków, Panów: Janusza Macha, Mariusza Szramy, Radosława Wasyluka, Marcina Trochy. Szeregi pozytywnie zakręconych w naszej wsi stają się coraz większe.

Moi kochani pomimo przeszkód, pomimo krytyki, pomimo niewiedzy, pomimo zazdrości, pomimo niewiadomo jeszcze czego… Nie możemy zejść z drogi pozytywnego nastawienia do tego co robimy. Nie możemy zejść z drogi budowania nowej rzeczywistości naszej wsi. W jedności siła… Zobaczcie ile wspólnie udało nam się zrobić dla dobra nas wszystkich.

Początek lipca to niesamowita, niewyobrażalna mrówcza praca grupy kobiet, które popołudniami i wieczorami pracują dla naszej wsi. Poświęcają swój czas aby przygotować jedyne w swoim rodzaju fanty, które będzie można wygrać na naszej Loterii Fantowej, która będzie obecna na naszym Festynie w dniu 24.08.2013r. Wasze poświęcenie i zapał przejdzie do historii naszej miejscowości. Jedno jest pewne, że takich wspaniałych dzieł, jakie tworzycie nie znajdzie się w całej Unii Europejskiej. Moje panie; każda praca wymaga skupienia i większość to rozumie ale taka mała prośba; zróbcie kilka zdjęć z waszej mrówczej pracy.

Sołtys ogromne podziękowania przekazuje na ręce Pani Mirosławy Trochy, która z pomocą Pani Marii Jeronim, zorganizowała warsztaty krawieckie na potrzeby Loterii Fantowej.

10.07.2013r Postępują działania w kierunku, kolejnego pomysłu rodziny Panstwa Ewy i Stanisława Wojtkowiaków. Aby nasz obiekt rekreacyjno sportowy stał się jeszcze bardziej atrakcyjny i nabierał blasku. Państwo Wojtkowiakowie zainicjowali kolejne zadanie. Postawienie masztów do flag. Narodowej i naszej Gminnej. Pomysł, jak najbardziej trafny. Gorzyń ma się wyróżniać, ma być rozpoznawalny.

Stanie się to tylko dzięki tym mieszkańcom, którzy chcą dla tej miejscowości jak najlepiej. Na to aby tak się stało pracuje bardzo wielu mieszkańców od lat i ta praca nie poszła na marne. Pozwala na coraz większą kreatywność nas wszystkich

12.07.2013r nastąpiło otwarcie przetargu na dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego w naszej wsi. Do przetargu przystąpiło sześć firm. Ofertę na ten dzień wygrała firma, która zadeklarowała wykonanie prac za kwotę ok. 118.000 zł. Teraz nastąpi procedura sprawdzająca, czy firma w 100% odpowiada na postawione zadania.

16.07.2013r Zostały dokończone ławki przy miejscu na ognisko i do grillowania. Panie Stanisławie można by pokusić się o takie hasło, które kiedyś uczyło młodych ludzi tego, co Pan i wiele innych rodzin naszej społeczności stara się zaszczepić w naszej społeczności. ”Niewidzialna Ręka To Także Ty”

17.07.2013r to co powiedziane zostało zrealizowane. Przystępujemy do zamontowania masztów dla flagi narodowej i gminnej. To taki element symboliczny, abyśmy nie zapomnieli o tym kim jesteśmy i skąd pochodzimy .

23.07.2013r Idziemy za ciosem. Pan Stanisław Wojtkowiak to człowiek pełne pomysłów. Przystąpił do realizacji kolejnego. Powstają poręcze przy głównym wejściu do świetlicy. Każdy detal poręczy dopracowany do perfekcji. Panie Stanisławie wielki ukłon w Pana stronę i ogromne podziękowania za bezinteresowną, społeczną pracę dla dobra nas i naszej wsi.

29.07.2013r W świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie wiejskie. Tematem zebrania była organizacja festynu letniego, omówienie spraw związanych z przebiegiem rejestracji „Stowarzyszenia Gorzyń 600”. Zebranie przebiegło atmosferze merytorycznych dyskusji. Zrodziło się wiele pomysłów by uatrakcyjnić nasz Festyn.

Sierpień to kontynuacja prac rozpoczętych w poprzednim miesiącu. Nasze Panie każdego wieczoru wykonują perfekcyjnie wspaniałe nagrody na loterie fantową. Ich praca jest bardzo ważna dla nas wszystkich. Pokazuje, jak wiele można zdziałać wspierając jeden drugiego. To wszystko robimy dla siebie. To zaangażowanie przynosi wszystkim wiele satysfakcji i radości. Potrafimy naprawdę wiele, kiedy się jednoczymy. Na ręce Pani: Haliny Cejbowej, Krystyny Jamborowej, Marii Jeronim, Renaty Kowalskiej, Katarzyny Mach, Jadwigi Pietraszewskiej, Mirosławy Trochowej, Ewy Wojtkowiakowej, Zofii Wietechowej, Teresy Wiśniewskiej sołtys składa serdeczne podziękowania za niesamowitą pracę na rzecz naszej wsi.

Powstaje również napis wypalany w drewnie informujący przyjezdnych, że znajdują się na terenie Sołectwa Gorzyń. Wykonania napisu podjęła się Pani Ewelina Ciemna. Zostanie on umieszczony na naszej tablicy informacyjnej. Sołtys składa serdeczne podziękowania za poświęcenie i perfekcyjność wykonania.

01.08.2013r Flagi uszyte przez Panią Mirosławę Mencfeld wędrują na maszty przy świetlicy. Widok jest naprawdę imponujący.

10.08.2013r na naszą stację kolejową przyjechał skład pociągu „Lesnik”. Wydarzenie to ściągnęlo na stacje wielu mieszkańców Grzynia, którzy powitali radośnie nadjeżdżający pociąg. Pociąg zatrzymał się na około 15 min. W tym czasie można było sobie zrobić zdjęcia na tle starego parowozu, jak również odbyć podróż tym składem do Międzychodu. Pomyśleć tylko, że jeszcze dwadzieścia kilka lat temu takie obrazki na terenie naszej wsi były codziennością. Jeszcze do tej pory w uszach wielu mieszkańców brzmi gwizd parowozu zbliżającego się do stacji Gorzyń.

17.08.2013r Nasza kuchnia polowa przeszła chrzest bojowy we wsi Zatom Stary. Trzyosobowy skład kucharzy, Panowie Waldemar Strzelczyk, Adam Kufel i Jarosław Grzelachowski gotowali grochówkę, która stanowiła wieczorny poczęstunek dla grupy rycerzy, którzy przybyli w sobotę do Zatomia Starego na Festyn Rycerski, który odbył się następnego dnia. Kucharze dali radę i przygotowali przepyszną grochówkę, której starczyło również dla uczestników festynu.

19.08.2013r odbyło się kolejne zebranie poświęcone organizacji festynu. Na zebraniu omówiono szczegóły związane z przygotowaniem terenu, a także podzielono obowiązki na uczestników zebrania. Wchodzimy w gorączkowy okres prac związanych z Festynem. Wszyscy trzymamy kciuki aby się nam udało. Jeszcze pięć dni.

24.08.2013r Odbył się Festyn Letni „II gi Turniej Sołectw o Złotą Pyrę” . Do turnieju zgłosiło się sześć sołectw. Niestety ku naszej przykrości trzy sołectwa zrezygnowały. Żałujemy ponieważ przy udziale wszystkich zaproszonych sołectw rywalizacja byłaby jeszcze bardziej emocjonująca. Pomimo tego pozostałe sołectwa dały z siebie wszystko w rywalizacji o Złotą Pyrę. Walka była zacięta i Sołectwa Mierzyn, Lewice i Gorzyń na przemian wygrywały poszczególne konkurencje. Jednak w podsumowaniu wszystkich konkurencji minimalnie zwyciężyło sołectwo Gorzyń, przed Sołectwem Lewice i Sołectwem Mierzyn. Sołectwa zostały uhonorowane Statuetkami Złotej Pyry, dyplomami i każda drużyna otrzymała piłkę do nogi.

Poza tym uczestnicy festynu mogli wziąć udział w konkurencjach strzelaniu z wiatrówki, łuku, rzutu granatem. Mężczyźni i kobiety mogły sprawdzić swoje siły w konkurencjach Strong Men. Dzieci szalały na trampolinie, zamku dmuchanym. Robiły ziemniaczane ludziki, piekły ziemniaki w ognisku przy akompaniamencie gitarowym drużyny Harcerzy, poszukiwały skarbów, ujeżdżały kucyki, zapoznały się z działaniem bojowego wozu Ochotniczej Straży Pożarnej. Można było smakować Gorzyńskiej Grochówki i Plyndzy po Gorzyńsku.

Loteria Fantowa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników festynu. Tym bardziej, że każdy los wygrywał. Można było podziwiać przepiękne motocykle grupy motorowej z Wronek. Mało tego ! Można było przejechać się motocyklem w obecności jego właściciela. Zaproszeni motocykliści naprawdę uatrakcyjnili nasz festyn.

Od strony technicznej związanej z zabezpieczeniem nagłośnienia, oprawy muzycznej i profesjonalnego prowadzenia Festynu wspierani byliśmy przez silną grupę Animatorów, techników muzycznych, dzieci i młodzieży ze Studia Piosenki o raz prze Panią Natalię Czarnecką, która w sposób profesjonalny i perfekcyjny poprowadziła nasz festyn. Całej tej grupie osób składamy serdeczne podziękowania.

Wieczór rozpoczął się zabawą taneczną, którą prowadzili DJ „Oko i Ryba”. Kiedy zapadła ciemna noc mogliśmy podziwiać taniec ognia w wykonaniu grupy „Kam Fire”. O godzinie 3.00 zakończył się nasz Festyn. Było naprawdę wspaniale. Życzymy sobie aby kolejne nasze festyny były równie udane.

Na przygotowanie tego Festynu złożyło się wiele czynników. Sponsorzy, którzy wsparli nas w różny sposób sprawiając, że nasz festyn stał się jeszcze bardziej atrakcyjny. Sołtys dziękuje wszystkim sponsorom, którzy sprawili, że dzień 24- go sierpnia w Gorzyniu był pełen atrakcji.

Mieszkańcy wsi. Ci młodzi, Ci w średnim wieku i starsi. To Ci, którzy poświęcili swój czas i bezinteresownie zaangażowali się w przygotowanie naszego festynu. Ich pomysłowość przeszła najśmielsze oczekiwania. Poświęcenie i mrówcza praca dała wspaniały efekt.

Sołtys dziękuje wszystkim tym mieszkańcom, którzy przez te trzy miesiące pracowali, jak mrówki dla naszego wspólnego dobra. Dziękuje tym mieszkańcom, którzy podczas Festynu ofiarnie bez względu na zmęczenie trwali na stanowiskach przy swoich zadaniach, których się podjęli

Gorzyniacy jesteście Wielcy!!!! Musimy jednak pamiętać o tym, że zgoda buduje a niezgoda rujnuje. Im więcej będzie w Nas zgodnego działania, tym większych rzeczy będziemy mogli dokonać.

Z początkiem września dzięki zaangażowaniu Pana Stanisława Wojtkowiaka udało się pozyskać nieodpłatnie materiał w postaci drewna akacjowego, które posłuży nam do zagospodarowania obiektu rekreacyjno sportowego. Po otrzymaniu pozwolenia na wycinkę sołtys wraz z Panami Stanisławem Wojtkowiakiem, Adamem Kuflem, Sylwestrem Derdzińskim i Edwardem Skrzypkowiakiem pozyskali na potrzeby wsi ok. 5MP drewna. Sołtys składa serdeczne podziękowania tym Panom za bezinteresowną pomoc przy pozyskiwaniu drewna.

W pierwszej połowie września miał rozpocząć się drugi etap budowy poiska wielofunkcyjnego. Niestety pojawiły się problemy związane z dostarczeniem zamówionej trawy. Z godnie z zapewnieniami prace na pewno rozpoczną się w miesiącu październiku.

19.09.2013r odbyło się zebranie mieszkańców wsi . Celem zebrania było przedstawienie i zapoznanie mieszkańców wsi z planami Rady Sołeckiej, co do przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2014. Sołtys omówił szczegółowo każde z zaplanowanych przedsięwzięć: - Doposażenie nowo powstałej świetlicy, - Organizacja letniego festynu III Turniej Sołectw o „Złotą Pyrę”. - Przegląd i eksploatacja kosiarek spalinowych będących w posiadaniu Sołectwa. Przedsięwzięcia te pozwolą wpłynąć na poprawę życia mieszkańców pod kątem kulturowym i integracyjnym. Pomogą w przygotowaniu i przeprowadzeniu festynu letniego. Ułatwią prace związane z utrzymaniem terenów zieleni, poprawią estetykę i wizerunek naszej wsi. Po merytorycznej i ciekawej dyskusji mieszkańcy wsi w drodze uchwały przyjęli przedstawione propozycje na zagospodarowanie funduszu w roku 2014

Po uchwaleniu przez mieszkańców wsi proponowanych przedsięwzięć rozpoczęła się dyskusja, na temat bieżących spraw dotyczących naszej wsi. Ustalono, że do końca roku jeżeli dopisze pogoda to trzeba wykonać jeszcze kilka prac na terenie obiektu rekreacyjno sportowego. Będzie to zabudowa drewutni i przeznaczenie jej na podręczny magazyn. Przygotowanie i wkopanie czternastu słupów akacjowych przy miejscu do grillowania, które będą stanowić główna konstrukcję pergoli, która powstanie w roku przyszłym. Posadzenie drzewek w pasie parkingu. Zobaczymy czy pogoda i czas pozwoli na realizację tych zadań.

14.10.2013r rozpoczęły się długo wyczekiwane prace na płycie boiska wielofunkcyjnego. Pogoda sprzyja. Jest ciepło i słonecznie i wszystko wskazuje na to, że w ciągu dziesięciu dni płyta boiska będzie gotowa.

20.10.2013r powstaje kolejny element infrastruktury na terenie naszego obiektu rekreacyjnego. Rozpoczyna się montaż oświetlenia przy świetlicy i przy boisku wielofunkcyjnym. To naprawdę powód do zadowolenia. Będziemy teraz mogli bezpiecznie poruszać się do świetlicy a także korzystać z ruchu na świeżym powietrzu nawet w porze wieczornej.

22.10.2013r sołtys wraz z Panem Stanisławem Wojtkowiakiem rozpoczęli zabudowę drewutni. Prace postępują dość szybko i wszystko wskazuje na to, że magazynek będzie gotowy przed zimą.

24.10.2013r budowa płyty boiska w toku. Panowie, pracują w pocie czoła od rana do późnych godzin wieczornych. Widać ogromny profesjonalizm w wykonywaniu wszystkich prac, które już niedługo sprawia, że nasza wieś wejdzie w posiadanie wspaniałej płyty boiska wielofunkcyjnego.

26.10.2013r po walce z kapryśną pogodą późnym wieczorem dobiega końca budowa płyty boiska wielofunkcyjnego. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Gdyby ktoś mi powiedział jeszcze dziesięć lat temu, że w Gorzyniu powstanie boisko wielofunkcyjne, to potraktowałbym to z przymrożeniem oka. A tu proszę jest. Super!!!!! Panowie dziękujemy za pełen profesjonalizm tych prac, jaki mogliśmy obserwować, przez te kilka dni.

28.10.2013r przewidziane jest rozpoczęcie prac związane ze stawianiem ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego.

Listopad-Początek miesiąca przyniósł nam tak długo oczekiwane posadzenie drzewek w pasie parkingowym przy świetlicy wiejskiej. Sołtys składa serdeczne podziękowania Gospodarstwu Ogrodniczemu Państwa Semkło z Dormowa za profesjonalne wykonanie tych prac. Drzewka posadzone, teraz musimy jeszcze zagospodarować miejsce wokół posadzonych tuj.

Z początkiem listopada równolegle postępowały prace związane z przestawieniem koszy do piłki koszykowej. Pomysłodawcą tych że prac był Pan Leon Mencfeld. Było to właściwe posunięcie. Dzięki temu nasze boisko wygląda teraz tak jak powinno. Za zaangażowanie i wykonanie tych prac sołtys składa serdeczne podziękowania Panom: Stanisławowi Wojtkowiakowi, Sylwestrowi Derdzińskiemu, Waldemarowi Strzelczykowi, Franciszkowi Wojtkowiakowi, Mateuszowi Tunkelowi, Leonowi Mencfeldowi. W dniu 06.11.2013r tablice do koszykówki zastały zawieszone na nowych miejscach.

06 – 13.11. 2013r Trwały prace przy zabudowie drewutni. Powstaje cos naprawdę przydatnego dla potrzeb naszej świetlicy dzięki zaangażowaniu młodych gniewnych, którzy bezinteresownie wykonują ogromną pracę dla dobra mieszkańców naszej wsi.

12.11.2013r Przy obiekcie rekreacyjno sportowym zostały podjęte kolejne prace. Rozpoczęto stawianie Słupów akacjowych pod stworzenie wyjątkowej pergoli, która przyozdobi miejsce wspólnego grillowania. Sołtys składa serdeczne podziękowania Panom: Stanisławowi Wojtkowiakowi, Radosławowi Wasylukowi, Mariuszowi Szramie, Sylwestrowi Derdzińskiemu, Adamowi Kuflowi, Waldemarowi Strzelczykowi za budowanie przyszłości naszej wsi…

16.11.2013r Trwały również prace przy zagospodarowaniu miejsca przy świeżo posadzonych tujach. Ten etap prac był stosunkowo łatwy. Można to dostrzec na zdjęciach w naszej galerii.

20.11.2013r Rozpoczęły się prace związane ze stawianiem ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego. Pogoda dopisuje i jest nadzieja, że rozpoczęte prace uda się zakończyć w tym roku

22.11.2013r Zostały dowiezione okorowane poprzeczki akacjowe, które posłużą do kontynuacji budowy pergoli. Trwało również upiększanie terenu przy nowo posadzonych tujach

23.11.2013r. Kontynuowane są prace przy zagospodarowywaniu terenu na którym zostały posadzone tuje. Wygląda to rewelacyjnie. Znów udało się zrobić kawałek dobrej roboty, która wpłynie na poprawę wizerunku naszej wsi. W tym samym dniu dzięki pozytywnemu nastawieniu Pana Stanisława Wojtkowiaka następuje kontynuacja budowy naszej akacjowej pergoli, która w przyszłości będzie stanowić ozdobę naszego miejsca do grillowania.

28.11.2013r Jeden z Muszkieterów walczy z ułatwieniem codziennego funkcjonowania w porze wieczornej Pani Marii Jeronim. Pan Waldemar Strzelczyk tak przygotował instalację elektryczną na potrzeby Naszej Świetlicy Wiejskiej, że teraz jesteśmy „Bliżej Światła”. Panie Waldku z tej drogi nie można schodzić… Dobro musi wygrać… Zawsze wygrywa.

Tego samego dnia rozpoczęto gazyfikację naszej wsi. Jak na razie jest to etap budowy głównej nitki gazociągu. Prace szczegółowe dotyczące przyłączeń będą kontynuowane na podstawie składanych wniosków przez mieszkańców. Informacja u sołtysa.

29.11.2013r. Rada Sołecka, Stowarzyszenie Gorzyń 600, mieszkańcy wsi przygotowali dla naszych dzieciaczków Zabawę Andrzejkową. Było wiele wróżb i mile spędzonych chwil. Dzieci wspólnie się bawiły a na ich twarzach królował uśmiech. Zapraszamy do galerii

30.11.2013r. Pan Stanisław Wojtkowiak kontynuował prace przy budowaniu pergoli. Panie Stanisławie musimy mieć nadzieję, że z każdym dniem będzie lepiej…

06.12.2013r. Do naszej wsi przybył Święty Mikołaj. Spotkał się z dziećmi w Świetlicy Wiejskiej i przyniósł każdemu z nich prezent. Dzieci przywitały Mikołaja bardzo ciepło i serdecznie. Mikołaj obdarował dzieci prezentami, przytulił pochwalił za to, że były grzeczne. Po rozdaniu prezentów udał się w dalszą drogę. Dzieci podziękowały Mikołajowi a po jego odejściu usiadły w kole i śpiewały kolędy. To był naprawdę miły wieczór. Mikołaju dziękujemy!!!!!

Grudzień-Trwają prace końcowe przy budowie ogrodzenia dla boiska wielofunkcyjnego. Wszystko przebiega prawidłowo i na pewno do dnia 10.12.2013r prace zostaną zakończone. Wciąż trwa uzbrajanie terenu wsi w główny gazociąg. Przewidywany koniec prac ma nastąpić z końcem grudnia.

10.12.2013r Nastąpił odbiór prac związanych z budową ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego. Prace zostały wykonane w terminie i zgodnie z projektem. Bardzo dziękujemy firmie Pana Zajchowskiego za dobrą robotę.

Drodzy mieszkańcy. Mija kolejny rok naszych wspólnych zmagań o nasze wspólne dobro, jakim jest nasza mała ojczyzna. Mała ojczyzna nasza wieś. Wieś, o którą musimy dbać, o którą musimy walczyć. Wieś, którą musimy bronić. Wieś, która jest naszym domem i musimy nasze dzieci nauczyć kochać ten dom. Musimy tworzyć naszą tożsamość. Możemy to zrobić tylko poprzez wspólną pracę dla wspólnego dobra. Jeżeli będziemy uciekać jeden od drugiego, to czeka nas miejscowa zagłada.

Dlatego trzeba obudzić w sobie to co dobre i nie bać się dawać siebie innym. Wielu z nas idzie tą drogą. Takich ludzi można nazwać „Muszkieterami” XXI wieku. To Ci, którzy mają świadomość, że tylko wspólna praca dla naszego dobra, pomimo wszelkich przeciwności losu może w nas zachować poczucie człowieczeństwa i na nowo budować więź i solidarność społeczną. Oni walczą o to każdego dnia, o to nasze wspólne dobro. Walczą i pracują po to, by nasza wieś piękniała. By była podziwiana, wyjątkowa, zauważalna, a przede wszystkim nasza, swojska. Taka, że kiedyś będziemy mogli stanąć „siłą” aby budować swoja tożsamość - Gorzyńską tożsamość.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Z okazji zbliżających się świąt Sołtys życzy Wszystkim mieszkańcom i gościom, którzy zaglądają na naszą stronę Błogosławieństwa Bożego. Mądrości, spokoju, ciepła ogniska domowego. Życzy chwili zadumy nad tym co warte i godne naśladowania abyśmy czynili jak najwięcej dobra innym ludziom w imię Jezusa Narodzonego.

W Nowym Roku wszystkiego co najlepsze. Niech się spełniają marzenia a człowiek, człowiekowi niech będzie bratem. Niech to będzie rok podawania sobie pomocnej dłoni. Niech zawiść i zazdrość zostanie zakuta w kajdany. Budujmy w sobie cos takiego, co się nazywa człowieczeństwem. Niech rok 2014 będzie rokiem wspólnych działań. Wszystkiego Najlepszego.