Oferta PGNiG

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż na terenie gminy Międzychód w miejscowości Gorzyń, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. realizuje projekty inwestycyjne związane z budową dystrybucyjnej sieci gazowej oraz przyłączaniem odbiorców. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej prosimy o wypełnienie Wniosku o określenie warunków przyłączenia i złożenie go w Biurze Obsługi Klienta lub wysłanie za pośrednictwem poczty na poniżej podany adres. Do wniosku prosimy załączyć kopię mapy do celów informacyjnych, uwzględniającą usytuowanie działek. Na mapie można również zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.

PGNiG Obrót Detaliczny Region Wielkopolski

ul. Grobla 15, 61-859 Poznań Wielkopolska Sekcja Marketingu

Osoba do kontaktu: Pani Bogumiła Koman tel. / mail: 91 42 47 303 lub 609 993 334 / bogumila.koman@pgnig.pl

Biuro Obsługi Klienta Międzychód

ul. Gazownicza 1, 64-400 Międzychód godziny pracy: pn. – pt. 8.00-16.00

Więcej informacji na temat procesu przyłączania do sieci gazowej możecie Państwo uzyskać na stronie http://oferta.pgnig.pl/

Do pobrania:

  • Wniosek o określenie warunków przyłączenia
  • Cennik
  • Ulotka „e-pasaż”
  • Ulotka „Przyłącze Gazowe”