Stowarzyszenie Gorzyń 600

Cel działania

CELAMI STOWARZYSZENIA JEST:

- DZIAŁANIE NA RZECZ SOŁECTWA GORZYŃ I JEGO MIESZKAŃCÓW

- ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, W TYM OBCHODÓW 600 LECIA WSI GORZYŃ

-WZMACNIANIE WIĘZI MIEJSCOWEJ LUDNOŚCI, PIELĘGNOWANIE JEJ TRADYCJI

- DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYCHOWANIE I ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY

- BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE SOŁECTWA

-KULTYWOWANIE I PROMOWANIE HISTORII I TRADYCJI REGIONU

-AKŁADANIE, KSZTAŁTOWANIE I UTRZYMYWANIE W CZYSTOŚCI TERENÓW ZIELONYCH I REKREACYJNYCH W SOŁECTWIE GORZYŃ

-DZIAŁANIE NA RZECZ ODNOWY WSI W OPARCIU O PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GORZYŃ

- DZIAŁANIE MAJĄCE NA CELU POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA ROZWÓJ WSI

- WSPOMAGANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU LUB SKARBNIK.

Zarząd

Prezes zarządu: Grzelachowski Jarosław Andrzej

Sekretarz: Wasyluk Agnieszka Kinga

Skarbnik: Beata Kufel

Członek zarządu: Roman Musiał

Członek zarządu: Adam Kufel

Komisja Rewizyjna

Szrama Jolanta Maria

Ewa Wojtkowiak

Renata Sziller

Aktualności i działanie stowarzyszenia

26.07.2014 r. Stowarzyszenie Gorzyń 600 w ramach działań statutowych pojawiło się w Mierzynie na Festiwalu Szant im. Teresy Remiszewskiej" z „Gorzyńską Grochówką”. Początki dla nas były trudne ale dzięki ogromnemu zaangażowaniu CAK w Międzychodzie gorzyńska grochówka zdobyła wiele pozytywnych opinii.

Stowarzyszenie Gorzyń 600 serdecznie dziękuje Pani Natalii Czarneckiej za wsparcie duchowe i pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie zaistniały w trakcie przygotowań.

23.08.2014r do Zarządu Stowarzyszenia wpłynęła odpowiedź Pana Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na prośbę, jaką wysłaliśmy 23.07.2014 r.

Poniżej przedstawiamy treść tego pisma.

Treść prośby zamieszczona jest w aktualnościach sołectwa.

30.08.2014r Stowarzyszenie Gorzyń 600 brało czynny udział w przygotowaniach i w prowadzeniu Festynu Letniego i III Turnieju Sołectw o Złotą Pyrę. W ramach działalności statutowej członkowie stowarzyszenia przygotowali na festyn loterię fantową, ugotowali grochówkę, smażyli plyndze aby pozyskać dodatkowe środki na przygotowanie obchodów 600 lecia Gorzynia, które już za rok.

Festyn przyniósł wiele radości wszystkim uczestnikom. Plyndze i grochówka zdobyła sobie uznanie wśród smakoszy takich specjałów.

Stowarzyszenie ma wiele powodów do radości i ogromne chęci do dalszego działania. Członkowie Stowarzyszenia zasłużyli na słowa ogromnego uznania.

20.09.2014r na zaproszenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kamionnie Stowarzyszenie Gorzyń 600 uczestniczyło w olejnym Jarmarku w Dolinie Kamionki. Stowarzyszenie reprezentowane było przez Państwo Barbarę i Waldemara Strzelczyków. Na Jarmarku serwowaliśmy plyndze po gorzyńsku, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii na temat ich pyszności. Dziękujemy naszym przedstawicielom, którzy spisali się na medal. Był to kolejny akcent promowania naszej miejscowości. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na działalność statutową stowarzyszenia.

21.09.2014r plyndze z Gorzynia pojechały w ramach współpracy między sołectwami do Mniszek na coroczny Festyn Wielkiego Smażenia Powideł aby uatrakcyjnić tą imprezę. Państwo Barbara i Waldemar Strzelczykowie znów stanęli na wysokości zadania. Było ciężko ale dali radę. Zainteresowanie plyndzami było ogromne. Chwilami nie nadążali ze smażeniem, tylu było chętnych do popróbowania gorzyńskich plyndzy. Wraz ze stoiskiem z powidłami znakomicie się uzupełniali.

Nasi przedstawiciele swoim zaangażowaniem przyjaznym podejściem do klientów zyskali wiele sympatii wśród uczestników imprezy. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tych dwóch lokalnych festynach i zwiększyć ich atrakcyjność.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie Kamionnie i Mniszkom a naszym przedstawicielom wielki ukłon uznania i gorące podziękowania za tak wiele pracy na rzecz rozwoju naszego stowarzyszenia i nie tylko. Pozdrawiamy