Aktualnosci/Newsy

Rok 2007

Dnia 30.01.2018r o godz.. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej odbyło się zebranie Rady Sołeckiej z mieszkańcami wsi. Głównymi tematami zebrania było sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w roku 2017, przedstawienie i omówienie wszystkich zadań przewidzianych do realizacji w naszej wsi w roku 2018.

Zadania do zrealizowania w roku 2018 przy współpracy Rady Sołeckiej, członków Stowarzyszenia Gorzyń 600 i mieszkańców wsi

Plan prac do wykonania w roku 2018 Porządkowanie terenu przy Rybakówce , plaży i utrzymanie porządku przez cały sezon.. Naprawa 2 parasoli plażowych. Utrzymanie porządku przy obiekcie rekreacyjno - sportowym przez cały rok. Nasadzenia kwiatów na terenie sołectwa i ich pielęgnacja w okresie sezonu letniego. Organizacja Festynu Rodzinnego – czerwiec Udział w Smażeniu powideł Mniszki – Plyndze. Współpraca z ZDPPiA w Muchocinie przy organizacji spinningowych zawodów wędkarskich. (wrzesień –październik). Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Po przedstawieniu tychże zagadnień odbył się merytoryczna dyskusja, której wynikiem było zaakceptowanie sprawozdania z działalności rady za rok 2017 i przyjęcie planu prac na rok 2018.

W miesiącu styczniu cały czas trwały prace porządkowe i rewitalizacyjne na terenie plaży i Rybakówki.

W miesiącu lutym z inicjatywy mieszkańców zrodził się pomysł, aby w okresie Ferii Zimowych w roku 2018, od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do godz. 19.00 świetlica wiejska była udostępniona dla naszych dzieci. Inicjatorzy tego pomysłu w porozumieniu z rodzicami uzgodnili, że każdego dnia w tych godzinach będzie nad dziećmi sprawowany dyżur i opieka jednego z dorosłych mieszkańców. Głównym celem jest wypełnienie dzieciom czasu wolnego w okresie ferii polegające na wspólnej zabawie i budowaniu więzi społecznej wśród naszego społeczeństwa. Rada sołecka składa serdeczne podziękowanie Pani Mirosławie Trocha za wykreowanie i współprowadzenie zajęć w świetlicy w okresie ferii. Gorące podziękowania dla wszystkich mam, które otoczyły opieką nasze dzieciaczki i przygotowały dla nich ciekawe zajęcia.

Miesiąc luty to również czas poświęcony przez członków Stowarzyszenia Gorzyń 600 na prace rewitalizacyjne i porządkowe na terenie plaży i Rybakówki. Te działania również uchwycono i znajdują się w naszej galerii.

Już po raz kolejny Rada Sołecka i „Stowarzyszenie Gorzyń 600” serdecznie zaprosiła w dniu 03.03.2018r na godzinę 16.00 wszystkie Panie Gorzynianki do Świetlicy Wiejskiej w Gorzyniu, na „Babskie Biesiadowanie” przy kawie. I tym razem frekwencja dopisała. Było wesoło i zabawnie. Panie bawiły się wyśmienicie. Wszystko to w naszej galerii.

19.03.2018r Stowarzyszenie Gorzyń 600 złożyło do Stowarzyszenia Puszczy Noteckiej w Międzychodzie Wniosek o Powierzenie Grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego : Remont budynku Rybakówki etap I. Kwota dofinansowania to 30 000 zł. Trzymajmy kciuki. Może dostaniemy to dofinansowanie.

Stowarzyszenie Gorzyń 600 otrzymało odpowiedź z Puszczy Noteckiej, że odbyła się wstępna ocena wniosków i niestety ale nie zakwalifikowało się do dofinansowania. Projekt stowarzyszenia znalazł się na ósmym miejscu. Poinformowano, że szanse jeszcze istnieją, ponieważ Wnioski będą przechodzić jeszcze ocenę w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu i może okazać się, ze ktoś zostanie odrzucony. Wiec jest jeszcze nadzieja. Czekamy na dalszy rozwój zdarzeń.

19.05.2018r grupa mieszkańców Gorzynia spotkała się nad jeziorem w celu uporządkowania plaży i terenu przy Rybakówce. Dzięki silnemu zaangażowaniu tej nielicznej grupy udało się zrealizować wszystkie zaplanowane prace i przygotować plażę do kolejnego sezonu wakacyjnego. Stowarzyszenie Gorzyń 600 i Rada Sołecka bardzo serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas dla naszego wspólnego dobra. Kto stawił czoła tym wyzwaniom można zobaczyć w naszej galerii.

Dzięki życzliwości Pana Krzysztofa Gierczyka i Zakładu Doświadczalno - Dydaktycznego w Gorzyniu udało się po raz kolejny uzupełnić teren plaży w piasek. 20.06. 2018r zostało przywiezionych 6 przyczep piasku. Zapowiada się ciepłe lato wiec wszyscy plażowicze będą mogli mile spędzać czas nad naszym jeziorem. Stowarzyszenie Gorzyń 600 i Rada Sołecka składa serdeczne podziękowania Wyżej wymienionym za pomoc w przygotowaniu naszej plaży i terenu przy Rybakówce do kolejnego sezonu wakacyjnego.

W tym miesiącu również udało się wydobyć z jeziora dwa betonowe słupki ogrodzeniowe, które pochodzą z okresu międzywojennego poprzedniego wieku kiedy to właścicielami Gorzynia byli Willichowie.

W tej kwestii ogromną pomoc ofiarował Pan Jan Wasilkiewicz. Pan Jan posiada uprawnienia płetwonurka i natknął się na te słupki nurkując w naszym jeziorze. Zaproponował, że pomoże je wydobyć z wody, bo szkoda żeby „kawał historii” był zatopiony w wodzie.

Tak też się stało. Pan Jan nurkując zaczepił linę i przy pomocy ciągnika udało się je wydobyć z wody i od miesiąca czerwca stanowią nieodłączny element naszej plaży. Można je zobaczyć w naszej galerii.

Stowarzyszenie Gorzyń 600 składa serdeczne podziękowania Panu Janowi Wasilkiewiczowi za odnalezienie i wydobycie słupków z wody.

Lipiec i Sierpień W miesiącach tych działania sołectwa i Stowarzyszenia Gorzyń 600 skupione były na utrzymaniu terenów zielonych koszenie trawy, podlewanie kwiatów oraz prace rewitalizacyjne na terenie Rybakówki.

5.09.2018r o godz. 18.00 odbyło się zebranie mieszkańców wsi. Zebranie rozpoczął i prowadził Sołtys wsi Gorzyń. Celem zebrania było przedstawienie i zapoznanie mieszkańców wsi z planami wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2018.

W związku z nie uzyskaniem wymaganego kworum do podjęcia uchwały, zebranie odbyło się w drugim zaplanowanym terminie o godz. 18.15. W zebraniu uczestniczyło 15-tu mieszkańców wsi.

Sołtys omówił szczegółowo każde z zaplanowanych przedsięwzięć, które mają być realizowane w ramach funduszu sołeckiego: Zagospodarowanie skweru przy pompie. Utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie. Wyprofilowanie i utwardzenie drogi gruntowej I etap prac. Przedsięwzięcia te wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców podczas korzystania z obiektu. Poprawią wygląd, estetykę i zwiększą atrakcyjność wsi.

Po merytorycznej i ciekawej dyskusji zebrani mieszkańcy wsi w drodze uchwały przyjęli przedstawione propozycje na zagospodarowanie funduszu w roku 2019. Po uchwaleniu przez mieszkańców wsi proponowanych przedsięwzięć rozpoczęła się dyskusja, na temat bieżących spraw dotyczących naszej wsi Zebranie zakończyło się o godz.20.00

16.09.2018r Stowarzyszenie Gorzyń 600 kolejny raz wyruszyło do Mniszek na Święto Powideł aby uatrakcyjnić ten festyn Plyndzami po Gorzyńsku. Kolejny raz odnieśliśmy sukces kulinarny. Wszystkie plyndze sprzedane! Konsumenci zadowoleni! My, chociaż było dużo pracy również jesteśmy zadowoleni i czujemy satysfakcję z tego, że zrobiliśmy coś fajnego. Stowarzyszenie Gorzyń 600 bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach do wyjazdu grupy do Mniszek. Kilka zdjęć w galerii

Wrzesień radosną przyniósł wiadomość od Stowarzyszenia Puszcza Notecka. W ramach oceny wniosków przez Urząd Marszałkowski trzy wnioski nie otrzymały dofinansowania z przyczyn formalnych i tym samym wniosek stowarzyszenia Gorzyń 600 na Remont budynku Rybakówki otrzymał dofinansowanie. Otwiera to nowy rozdział dla tego miejsca i zapoczątkowuje realizację zamierzonych celów przez Stowarzyszenia. Czeka nas teraz wiele pracy aby wszystko, co związane z projektem wykonać prawidłowo.

06.10.2018r Stowarzyszenie Gorzyń 600 wraz z ZDPPIA w Muchocinie zorganizowało na jez. Gorzyńskim Wielkopolskie Zawody Spiningowe w parach o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Liczba uczestników przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Do rywalizacji zgłosiło się 50 jednostek. Taka liczba uczestników świadczy o tym, że poprzednie zawody były przygotowywane profesjonalnie, którym towarzyszył przyjazny klimat i dlatego frekwencja dopisała. Relację z zawodów można zobaczyć w naszej galerii i na stronie http://miedzychod.naszemiasto.pl/artykul/wielkopolskie-zawody-spinningowe-w-gorzyniu-poznajcie,4829975,gal,t,id,tm.html. Bardzo dziękujemy za tak liczne uczestnictwo.

19.10.2018r w siedzibie Stowarzyszenia Puszczy Noteckiej prezes Stowarzyszenia Gorzyń 600 Jarosław Grzelachowski i członek zarządu Roman Musiał uroczyście odebrali podpisaną umowę na wykonanie zadania pt. Remont Budynku Rybakówki. Termin zakończenia zadania ustalony został na 15.04.2019r.

W miesiącu listopadzie były prowadzone prace przy budynku Rybakówki, które w pewien sposób rozpoczynają działania w ramach uzyskanego dofinansowania.

Szanowni mieszkańcy mija kolejny rok funkcjonowania naszego sołectwa. Ten rok, jak każdy przyniósł nam i złe i dobre chwile. Wiele udało się zrobić w ramach zadań związanych z funduszem sołeckim i działalność Stowarzyszenia Gorzyń 600 przyniosła dużo dobrych zdarzeń dla naszej miejscowości.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim mieszkańcom i gościom, którzy zaglądają na naszą stronę Błogosławieństwa Bożego. Mądrości, spokoju, ciepła ogniska domowego. Chwili zadumy nad tym co warte i godne naśladowania abyśmy czynili jak najwięcej dobra innym ludziom w imię Jezusa Narodzonego.

W Nowym Roku 2019 wszystkiego co najlepsze! Niech się spełniają marzenia a człowiek, człowiekowi niech będzie bratem. Niech to będzie rok podawania sobie pomocnej dłoni. Budujmy w sobie cos takiego, co się nazywa człowieczeństwem. Niech rok 2019 będzie rokiem wspólnych działań. Wszystkiego Najlepszego!