Aktualnosci/Newsy

Rok 2017

W Nowym Roku życzę wszystkim mieszkańcom dużo zdrowia, radości spełnienia marzeń oraz aktywności społecznej dla tworzenia solidarności społecznej oraz budowania jak najlepszej przestrzeni rekreacyjnej i kulturalnej dla dobra naszych mieszkańców, jak również dla odwiedzających naszą wieś.

04.01.2017r sołtys złożył do Wojewody Wielkopolskiego ponowne odwołanie od zarządzenia burmistrza z dnia 30.11.2016r dotyczącego ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Międzychód. Treść odwołania zamieszczona w zakładce.

 • Odwołanie
 • 10.01.2017r sołtys złożył skargę do Rady Miejskiej Międzychodu na działania Burmistrza Międzychodu Krzysztofa Wolnego. Treść skargi zamieszczona w zakładce.

 • Skarga
 • 23.02.2017r w świetlicy wiejskiej odbyło się jak, co roku zebranie sprawozdawcze z działalności Rady Sołeckiej w roku 2016.

  Sołtys w oparciu o sprawozdanie roczne do Wielkopolskiej Odnowy Wsi przedstawił zebranym działania inwestycyjne i nie inwestycyjne, jakie zostały zrealizowane we wsi w ramach funduszu sołeckiego, jak również działania w ramach inicjatywy społecznej mieszkańców wsi.

  W związku z tym, że większość zebranych była uczestnikami realizacji wszystkich przedstawionych przedsięwzięć, sprawozdanie zostało przyjęte pozytywnie bez żadnych uwag.

  Kolejnym tematem zebrania było przedstawienie przez Radę Sołecką planu zadań na rok 2017. Zebrani przedyskutowali każde z zaplanowanych zadań i zaakceptowali je.

  Treść planu zadań zamieszczona w zakładce.

 • Zadania do zrealizowania w roku 2017 przy współpracy Rady Sołeckiej
 • W miesiącu styczniu i lutym trwały prace porządkowe na terenie plaży i Rybakówki. Prace dotyczyły usuwania połamanych, chorych i zagrażających bezpieczeństwu ludziom i budynkowi Rybakówki drzew. Porządkowanie plaży wpłynie na powiększenie terenu rekreacyjnego i poprawi jego estetykę. Sprawi, że plaża i teren przyległy do niej stanie się bardziej przyjazny i atrakcyjny dla mieszkańców, gości z okolicznych miejscowości, jak również dla turystów.

  Rada Sołecka i Stowarzyszenie Gorzyń 600 we współpracy z kierownictwem Muzeum Regionalnego w Międzychodzie sprowadziło zabytkowego Koguta, który w okresie przed II Wojną Światową zdobił pompę wody w Gorzyniu. Kogut trafił do muzeum. Tam zostanie odrestaurowany i na jakiś czas wróci do Gorzynia, aby mieszkańcy mogli go zobaczyć. Kogut ten ma również w przyszłości towarzyszyć różnym wydarzeniom, które będą miały miejsce w naszej miejscowości. Jak wygląda Kogut i jego historia w galerii zdjęć.

  27.04.2017r o godz. 18.00 odbyło się zebranie mieszkańców wsi Gorzyń. Tematem zebrania było omówienie bieżących spraw sołectwa, oraz podjęcie uchwały dotyczącej zmian wydatków Funduszu Sołeckiego. i przeznaczenia zaplanowanych środków w Funduszu Sołeckim na rok 2017 na inny cel. W związku z nie uzyskaniem wymaganego kworum do podjęcia uchwały, zebranie odbyło się w drugim zaplanowanym terminie o godz. 18.15.

  Na zebraniu wiejskim zostały omówione bieżące sprawy naszej wsi. Mieszkańcy uczestniczący w zebraniu brali czynny udział w dyskusji na temat problemów z którymi obecnie boryka się nasza wieś. Po omówieniu bieżących spraw, została przedyskutowana propozycja przeniesienia środków z zaplanowanego zadania dotyczącego festynu letniego na nowe zadanie dotyczące doposażenia placu zabaw.

  Uczestniczący w zebraniu mieszkańcy jednogłośnie przyznali, że na chwilę obecną większą korzyścią dla mieszkańców a szczególnie dla dzieci będzie przeznaczenie tych środków na zakup sprzętu, który wzbogaci nasz plac zabaw. Po obszernej dyskusji zgromadzeni jednogłośnie podjęli uchwałę o zmianie przeznaczenia środków w Funduszu Sołeckim. Zebranie zakończyło się o godz. 20:15.

  Członkowie Stowarzyszenia Gorzyń 600 prowadzili prace w budynku Rybakówki. W dwóch małych pomieszczeniach naprawiono podłogę podłogi, poszpachlowano ściany i pomalowano ściany. Udało się również przy współpracy z ZDPPiA w Muchocinie wykonać zaplecze sanitarne. Zdjęcia w naszej galerii.

  19.06.2017r w Rybakówce odbyło się spotkanie Dziekanów Wydziałów Zootechnicznych z całej Polski. My możemy być dumni z tego, że dziekani gościli w naszej Rybakówce i podziwiali piękno naszej przyrody, która ją otacza. Kilka zdjęć w galerii.

  04.09.2017r Dnia 04.09.2017r o godz. 18.00 odbyło się zebranie mieszkańców wsi. Zebranie rozpoczął i prowadził Sołtys wsi Gorzyń. Celem zebrania było przedstawienie i zapoznanie mieszkańców wsi z planami wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2018. W związku z nie uzyskaniem wymaganego kworum do podjęcia uchwały, zebranie odbyło się w drugim zaplanowanym terminie o godz. 18.15. W zebraniu uczestniczyło 12-tu mieszkańców wsi. Sołtys omówił szczegółowo każde z zaplanowanych przedsięwzięć, które mają być realizowane w ramach funduszu sołeckiego: Utrzymanie i rewitalizacja terenów zielonych w Sołectwie. Doposażenie placu zabaw. Festyn Rodzinny. Montaż siatki ogrodzeniowej na boisku wielofunkcyjnym. Przedsięwzięcia te wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców podczas korzystania z obiektu. Uatrakcyjnią życie mieszkańców pod kątem kulturowym i integracyjnym. Poprawią wygląd, estetykę obiektu i zwiększą atrakcyjność obiektu. Po merytorycznej i ciekawej dyskusji zebrani mieszkańcy wsi w drodze uchwały przyjęli przedstawione propozycje na zagospodarowanie funduszu w roku 2018. Po uchwaleniu przez mieszkańców wsi proponowanych przedsięwzięć rozpoczęła się dyskusja, na temat bieżących spraw dotyczących naszej wsi Zebranie zakończyło się o godz.20.00

  17.09.2017r członkowie Stowarzyszenia Gorzyń 600 po raz kolejny udali się z „Plyndzami po Gorzyńsku” do Mniszek na kolejny festyn Smażenia Powideł. Również w tym roku nasze plyndze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Pracy było bardzo dużo a jeszcze więcej przyjemności. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy gościć w Mniszkach i uatrakcyjnić ten festyn. W imieniu Rady Sołeckiej oraz Zarządu Stowarzyszenia Gorzyń 600 na ręce „Drużyny Plyndzowej” składamy serdeczne podziękowanie za promowanie naszej miejscowości na szczeblu regionalnym.

  30.09.2017r już po raz trzeci Dyrekcja Zakładu Doświadczalnego Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie wraz ze Stowarzyszeniem Gorzyń 600 zorganizowała na jeziorze Gorzyńskim spinningowe zawody wędkarskie w parach. Wydarzenie to po raz kolejny cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Były ryby i były nagrody. Jak to wyglądało to zapraszamy do naszej galerii oraz na strony: http://muchocin.up.poznan.pl/relacja-z-6-zawodow-wedkarskich-na-jeziorze-gorzynskim/ oraz http://miedzychod.naszemiasto.pl/artykul/zawody-wedkarskie-jezioro-gorzynskie,4261983,gal,t,id,tm.html.

  Październik i listopad W tych miesiącach trwała realizacja zadań w ramach funduszu soleckiego. Wykonana została konserwacje drewnianych elementów elewacji budynku świetlicy. Wymieniono zewnętrzna płytkę klinkierową na trwalszy tynk żywiczny. Wewnątrz świetlicy położono na ścianach tynk żywiczny, który poprawi estetykę sali i zabezpieczy ściany przed brudzeniem. Zamontowano również monitoring zewnętrzny, który ma zabezpieczyć teren przed aktami wandalizmu. Kilka zdjęć w naszej galerii.

  Grudzień Szanowni mieszkańcy kolejny rok dobiega końca. Patrząc z perspektywy czasu można powiedzieć, że nie był to łatwy rok. Rok deszczowy, który komplikował prace rolnikom. Rok, w którym dało się zauważyć znaczący spadek zainteresowania mieszkańców sprawami wsi. Rok, w którym odprowadziliśmy na spotkanie z Panem Bogiem siedmiu mieszkańców Gorzynia: śp. Maria Kałużna, śp. Alicja Szczepaniak, śp. Henryk Grzelachowski, śp. Kazimierz Szrama, śp. Maria Stiller, śp. Jerzy Cejba, śp Regina Orzeł. „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie”. Gorzyń stał się przez to uboższy… Odeszli mieszkańcy, którzy tworzyli i kształtowali historię naszej miejscowości. Pamiętajmy o nich.

  Już za chwilę Święta Bożego Narodzenia. Wszystkim mieszkańcom i gościom, którzy zaglądają na naszą stronę Rada Sołecka oraz zarząd Stowarzyszenia Gorzyń 600 życzy Błogosławieństwa Bożego. Mądrości, spokoju, ciepła ogniska domowego. Życzy chwili zadumy nad tym, co warte i godne naśladowania abyśmy czynili jak najwięcej dobra innym ludziom w imię Jezusa Narodzonego.

  Natomiast w Nowym Roku 2018. Niech się spełniają marzenia, zdrowie dopisuje! Niech Nowy Rok 2018 będzie przepełniony radością i optymizmem. Niech to będzie rok podawania sobie pomocnej dłoni. Niech rok 2018 będzie rokiem wspólnych działań. Niech będzie lepszy dla każdego z nas. Wszystkiego Najlepszego Nowym 2018 Roku.

 • skomentuj