Aktualnosci/Newsy Rok 2014

Rok 2014

Styczeń powitał nas ciepłą i wiosenną pogodą. Wszyscy zastanawiamy się, czy tak już będzie do samej wiosny. Temperatury wciąż powyżej zera.

 • skomentuj
 • 08.01.2014r w świetlicy wiejskiej odbyło się pierwsze zebranie mieszkańców wsi wraz z członkami „Stowarzyszenia Gorzyń 600”. Tematem zebrania było podsumowanie roku 2013 go, omówienie bieżących spraw sołectwa o raz przedstawienie planu pracy na rok 2014.

  Zebranie toczyło się w miłej i przyjemnej atmosferze. Zostało przedstawione wiele pomysłów co do realizacji zatwierdzonego planu, które sukcesywnie z początkiem wiosny mieszkańcy i członkowie stowarzyszenia będą starali się realizować

  Poniżej przedstawiamy plan pracy na rok 2014

  1. Całoroczne utrzymanie porządków na terenie wsi. - koszenie trawy w czasie okresu wegetacyjnego (plaża, skwerek przy pompie, teren rekreacyjno sportowy).

  2. Wiosenne porządki na plaży.

  3. Posadzenie kwiatów na skwerku przy pompie, na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego.

  4. Zagospodarowanie miejsca pod plac zabaw.

  5. Dokończenie prac przy budowie boiska do piłki plażowej.

  6. Dokończenie prac przy miejscu do grillowania. - dokończenie pergoli i zadaszenia na drewno - posadzenie bluszczu - posadzenie krzewów i drzewek karłowych

  7. Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym. - wyrównanie terenu przy boisku - uszczelnienie siatki - założenie sztucznej trawy przy krawędziach boiska - wykonanie chodnika prowadzącego do wejścia na boisko (pozbruk).

  8. Przygotowanie festynu - III ci Turniej o Złotą Pyrę.(Pozyskiwanie sponsorów).

  9. Zagospodarowanie terenu przy granicy ogródków działkowych i przy nowej świetlicy cd. prac.

  10. Prace na plaży w oparciu o projekt rewitalizacji starego parku i plaży we współpracy z UP Poznań i Gminą Międzychód.

 • skomentuj
 • 31.01.2014r w ramach realizacji funduszu sołeckiego do świetlicy zastało zakupionych dwadzieścia kompletów stołów biesiadnych. Stoły te ułatwią nam organizację imprez plenerowych na terenie naszego sołectwa.

 • skomentuj
 • 03.02.2014r zostały dokupione do świetlicy trzy stoły składane, które ułatwia nam organizacje spotkań i różnych imprez w budynku świetlicy.

 • skomentuj
 • 06.02.2014r zostało dokupionych do świetlicy jedenaście krzeseł. W związku z tym na stanie mamy ich już 73 sztuki. Docelowo ma ich być 80 sztuk. Pozostałe siedem sztuk planujemy zakupić w roku 2015r.

 • skomentuj
 • 24- 26.02.2014r dzięki zaangażowaniu Panów: Adama Kufla, Bartłomieja Kufla i Artura Hały został zakończony pierwszy etap zagospodarowania pasa zieleni przy strefie parkingowej obiektu rekreacyjno – sportowego. Sołtys składa serdeczne podziękowania za podjęte działania dla dobra nas wszystkich.

 • skomentuj
 • 01.03.2014r zastała dokończona pergola przy miejscu do grillowania. Panowie Stanisław Wojtkowiak, Sylwester Derdziński, Waldemar Strzelczyk i Dawid Kufel w mgnieniu oka uporali się z pracami końcowymi. Kolejny punkt z naszego planu na rok 2014 został zrealizowany. Sołtys serdecznie dziękuje za poświecenie i oddanie dla dobra naszej wsi.

 • skomentuj
 • 03.03-11.03.2014r na terenie przyległym do plaży odbywały się prace porządkowe i wycinkowe mające na celu poprawienie estetyki tego miejsca. Prace te udało się wykonać dzięki ogromnemu wsparciu Klubu Integracji Społeczne kierowanego przez Pana Wojciecha Mameta. Pracownicy KISu wykonali ogrom prac i sprawili, że teren plaży zaczyna napierać coraz lepszego wyglądu. Przed mieszkańcami jest jeszcze dużo prac na terenie plaży, które musimy wykonać z nadejściem wiosny.

 • skomentuj
 • Jednakże prace, które zostały do tej pory wykonane z pomocą pracowników KISu jeszcze bardziej przybliżają nas do zrealizowania zamierzonego celu. Sołtys składa gorące podziękowania na ręce Pana Wojciecha Mameta i na ręce grupy pracowników, która z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem wykonała wszystkie powierzone im zadania na terenie naszej plaży.

 • skomentuj
 • 08.03.2013 przy udziale i zaangażowaniu Panów : Waldemara Strzelczyka, Mariusza Szramy, Radosława Wasyluka i Jarosława Grzelachowskiego na świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie z okazji Święta Kobiet.

 • skomentuj
 • Spotkanie przebiegło w miłej, wesołej, pełnej humoru atmosferze. Była to kolejna okazja mieszkańców, mieszkanek Gorzynia do wspólnego spędzenia czasu i tworzenia więzi społecznych. Sołtys serdecznie dziękuje wszystkim Paniom za tak liczny udział w tym spotkaniu. Zapraszamy do galerii zdjęć.

 • skomentuj
 • W tym miesiącu Wielkopolska Odnowa Wsi ogłosiła kolejny nabór wniosków na pozyskanie środków finansowych. Wnioski maja być złożone do końca marca.

 • skomentuj
 • Dzięki naszej ofiarnej pracy społecznej przez ostatnie lata i startowanie w tym programie uzyskaliśmy status aktywnego sołectwa i przy wsparciu Gminy po raz kolejny składamy wniosek o dofinansowanie projektu budowy wiaty biesiadnej i siłowni plenerowej przy obiekcie rekreacyjno sportowym. Trzymajcie kciuki aby tym razem nam się udało pozyskać te fundusze.

 • skomentuj
 • 29.03.2014r przystąpiliśmy do wiosennych prac porządkowych nad brzegiem jeziora. Pogoda dopisała i dzięki temu udało się wykonać zaplanowaną pracę. Serdeczne podziękowania dla uczestników tych prac.

 • skomentuj
 • 30.03.2014r nasz wniosek o dofinansowanie projektu pn: „Do 600 lecia Gorzyń się szykuje, więc z wielkim zapałem Turniej Sołectw o Złota Pyrę przygotowuje”. został przyjęty w Urzędzie Marszałkowskim. Teraz pozostaje nam czekać na wyniki konkursu. To nasze piąte podejście do Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Jak to mówią: „Świat należy do Wytrwałych” więc może ta edycja będzie dla nas łaskawa.

 • skomentuj
 • 02.04.2014r dzięki życzliwości i dobremu sercu Pana Stanisława Wittchena będziemy mogli dokończyć zadaszenie wiatki na drewno przy miejscu na ognisko. Pan Stanisław ofiarował na ten cel drewno tartaczne. Zostało ono w dniu dzisiejszym odebrane. Panu Stanisławowi sołtys i cała społeczność Gorzynia składa serdeczne podziękowania.

 • skomentuj
 • 03.04.2014r w naszej świetlicy odbyło się zebranie wiejskie z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. Na naszym zebranie mieliśmy zaszczyt gościć Pana Burmistrza Romana Musiała, Panią wice-burmistrz Agnieszkę Leśniewską i Panią skarbnik Annę Andrałojć.

  Tematami zebrania były:

  1. Przedstawienie przez naszych gości uchwalonego budżetu na rok 2014. Budżet mieszkańcom przedstawiła Pani skarbnik i Pani wice-burmistrz.

  2. Zapoznanie mieszkańców z koncepcją powstania w naszej Gminie Uzdrowiska wzięła na swoje barki Pani wiceburmistrz. W oparciu o prezentację multimedialną, popartą szczegółowymi wyjaśnieniami Pani wice burmistrz mogliśmy poznać i zrozumieć cele i dążenia do powstania w naszej gminie Uzdrowiska.

  3. Uchwalenie przez Radę Miejską budżetu obywatelskiego. Pani skarbnik szczegółowo wyjaśniła mieszkańcom idee powstania budżetu obywatelskiego. Omówiła główne punkty Regulaminu Budżetu Obywatelskiego oraz wskazała na korzyści, jakie mogą płynąć dla poszczególnych środowisk w naszej Gminie jeżeli tylko mieszkańcy będą chcieli aktywnie uczestniczyć w rozwoju naszej Gminy i przedstawią dobre pomysły na zagospodarowanie i zainwestowanie zapisanych w budżecie na ten cel prawie 300 000 zł.

  Po omówieniu wszystkich tematów był czas na dyskusję. Dyskusja przebiegła w milej i sympatycznej atmosferze z której wypłynął jeden wniosek, że w następnym tygodniu spotykamy się aby omówić pomysły i wybrać ten jeden wartościowy, który będzie miał szanse powalczyć o ok. 300 000zł.

 • skomentuj
 • 05.04.2014r Pan Stanisław Wojtkowiak z rodziną i sołtysem podjęli się prac związanych z położeniem dachu na wiatce, która będzie służyła do magazynowania drewna na ogniska wiejskie. Prace zostały zakończone. Mamy wiatkę na drewno do ogniska!!! Sołtys składa serdeczne podziękowania rodzinie Pana Stanisława za pomysł i za zaangażowanie w zagospodarowanie tego miejsca.

 • skomentuj
 • 05.04.2014r nasza strona internetowa została zgłoszona do II go Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą Wiejską Stronę Internetową pt. „Sołectwo@ w sieci”. Może dzięki temu uda nam się wypromować jeszcze bardziej naszą Gminę? Czas pokaże.

 • skomentuj
 • 16.04.2014r o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie mieszkańców wsi i członków Stowarzyszenia Gorzyń 600.

  Na zebraniu zostały omówione następujące tematy:

  1. Przedstawienie i omówienie pomysłów inwestycji i wybór jednej z nich do przygotowania projektu, do Budżetu Obywatelskiego w którym na rok 2015 Rada Miejska przeznaczyła 290 840 zł .

  2. Sprawy bieżące dotyczące Stowarzyszenia i jego członków.

  3.Ogródki działkowe. Zasady dostarczania wody na ogródki. Głównym tematem zebrania stał się punkt pierwszy.

  Rafał Trocha przedstawił mieszkańcom pomysł inwestycji dotyczącej stworzenia w mieście Międzychód i w naszej wsi systemu monitoringu wizyjnego, dzięki któremu poprawiło by się bezpieczeństwo naszego miasta i wsi w szerokim tego słowa znaczeniu. Mieszkańcy z aprobatą przyjęli ten pomysł, który jedno głośnie został przyjęty.

  Teraz kolejnym etapem będzie złożenie projektu do Urzędu Gminy. Mamy czas na jego złożenie do 16.05.2014r. Nazwa projektu to: „ Bezpieczniej w Naszej Gminie. Czujne Oko Patrzy ” – Gminny Monitoring Wizyjny.

 • skomentuj
 • 22.04.2014r Sołtys Muchocina Pan Krzysztof Lamcha wyraził chęć uczestnictwa Sołectwa Muchocin w tym projekcie. Będzie nam raźniej w staraniach o poparcie tego projektu.

 • skomentuj
 • 22.04.2014r na stronie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów przeczytaliśmy informację, że II ga edycja konkursu Sołectw@ w sieci dot. zgłaszania stron internetowych jest przedłużona do 20-go maja br. Nasza strona została zgłoszona i przyjęta do konkursu. Teraz czekamy na ocenę komisji. Potem będziemy walczyć o nagrodę publiczności.

 • skomentuj
 • 05 - 08.05.2014r trwały prace pielęgnacyjne na terenie naszego obiektu rekreacyjno sportowego. Zmagaliśmy się z koszeniem trawy, która osiągnęła duże rozmiary z powodu dużej ilości opadów a tym samym opady pozbawiły nas wykonania koszenia we właściwym terminie. Oj! Było naprawdę dużo pracy.

 • skomentuj
 • Sołtys składa serdeczne podziękowania: Beacie Kufel, Ewie Wojtkowiak, Marii Jeronim, Stanisławowi Wojtkowiakowi, Sylwestrowi Derdzińskiemu, Waldemarowi Strzelczykowi, Adamowi Kuflowi, Mariuszowi Szramie, Zdzisławowi Jamborowi, Dawidowi Kuflowi za zaangażowanie i pomoc w koszeniu i zwożeniu trawy.

 • skomentuj
 • 08.05.2014r na teren obiektu rekreacyjno sportowego zostały przewiezione betonowe ażurowe płyty, które były zmagazynowane na terenie Zakładu Doświadczalno Dydaktycznego w Gorzyniu. Betonowe płyty posłużą do rewitalizacji i zagospodarowania skarpy przy placu zabaw.

 • skomentuj
 • Sołtys składa serdeczne podziękowania kierownikowi Zakładu Doświadczalnego Żywienia Zwierząt w Gorzyniu Panu Piotrowi Lubikowi za udostępnienie ładowacza czołowego, dzięki któremu udało się przewieźć materiał na miejsce.

 • skomentuj
 • Pan Stanisław Wojtkowiak z żoną Ewą i Panią Marią Jeronim już dzisiaj sprawdzili, czy płyty betonowe dobrze przylegają do skarpy. Leżą idealnie. Prace rewitalizacyjne skarpy przy placu zabaw zostały otwarte.

 • skomentuj
 • 09.05.2014r „Stowarzyszenie Gorzyń 600” złożyło przygotowany projekt do budżetu obywatelskiego. Teraz zostaniemy poddani weryfikacji. Potem odbędzie się dyskusja nad projektami, a potem będzie głosowanie. Mam nadzieję, że dojdziemy do etapu glosowania z naszym projektem a wtedy musimy o niego powalczyć głosami.

 • skomentuj
 • 12.05.2014r od godziny 18 tej przystąpiliśmy do zagospodarowywania skarpy przy placu zabaw. Ta akcja przerosła wszelkie oczekiwania. W ciągu dwóch i pół godziny wykonaliśmy postawione sobie zadanie. Po prostu mistrzostwo świata a to dlatego, ze było nas „wielu chłopa i płeć piękna”.

  Mianowicie: Stanisław Wojtkowiak, Adam Kufel, Dawid Kufel, Mariusz Szrama, Zdzisław Jambor, Sylwester Derdziński, Artur Hała, Rafał Trocha, Tomasz Trocha, Jarosław Grzelachowski. Panie: Maria Jeronim, Beata Kufel.

  Co to znaczy, kiedy w narodzie jedność panuje. Wtedy można góry zdobywać. To dzisiejsze zadanie było właśnie taką górą do zdobycia i zdobyliśmy ją. Jak to wyglądało to zajrzyjcie do galerii.

 • skomentuj
 • 13-16.05.2014r trwały nasadzenia kwiatów przy pompie i na obiekcie rekreacyjno sportowym. Tego zadania podjęli się: Ewelina Ciemna, Beata Kufel, Ewa Wojtkowiak, Maria Jeronim, Adam Kufel. Posadzone kwiaty będą ozdobą naszej wsi aż do późnej jesieni.

 • skomentuj
 • 15.05.2014r po raz kolejny kosiliśmy boisko do piłki nożnej i teren jemu przyległy. To już piąty raz w tym sezonie. Często padające deszcze spowodowały intensywny przyrost trawy.

 • skomentuj
 • 16.05.2014r dzięki pomocy Klubu Integracji Społecznej wykoszona została trawa na plaży i skarpy przy obiekcie rekreacyjno sportowym. Sołtys składa serdeczne podziękowania Panu Wojtkowi Mametowi i pracownikom KIS za pomoc w wykonaniu tych prac.

 • skomentuj
 • Wieczorem przystąpiliśmy do zbierania i wywożenia skoszonej trawy. Sołtys serdecznie dziękuje Paniom Marii Jeronim, Renacie Schiller, Radosławowi Wasylukowi, Adamowi Kuflowi, Dawidowi Kuflowi i Radosławowi Schillerowi za zaangażowanie w tą pracę. Mieszkańcy serdecznie dziękują Zakładowi Doświadczalno Dydaktycznemu za udostępnienie ciągnika i przyczepy do wywiezienia trawy.

 • skomentuj
 • 29.05.2014r przystąpiliśmy do kolejnego etapu zagospodarowywania skarpy przy placu zabaw. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych pań-miłośniczek kwiatów wykonaliśmy nasadzenia różnego rodzaju kwiatów, które zostały ofiarowane przez naszych działkowiczów. I tym razem Frekwencja dopisała co spowodowało, że 95% nasz cel został zrealizowany

  W pracach uczestniczyli: Irena Mikuła, Maria Jambor, Ewa Wojtkowiak, Renata Schiller, Maria Jeronim, Radosław Wasyluk, Mariusz Szrama, Stanisław Wojtkowiak, Zdzisław Jambor, Artur Hała, Rafał Trocha, Jarosław Grzelachowski. Wielkie Brawa dla uczestników tego zadania!!!!! W galerii można zobaczyć ich mrówczą pracę.

 • skomentuj
 • 30.05.2014r w naszej świetlicy odbyło się spotkanie Towarzystwa Agrotechnicznego z Poznania.

  Znana i ceniona kadra profesorska i doktorska spotkała się u nas celem wysłuchania dwóch referatów. Pierwszy referat przedstawiony był przez prof. dr hab. Jerzego Szukałę i dotyczył sposobów uprawy łubinów , pozytywnego oddziaływania łubinów w produkcji polowej oraz doświadczeń, jakie są prowadzone na tej roślinie. Drugi referat wygłosił prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, który zapoznał zebranych o możliwościach wykorzystania łubinów w żywieniu zwierząt i o korzyściach płynących z tego tytułu dla polskiego producenta drobiu i trzody chlewnej. Po ciekawej i merytorycznej dyskusji zebrani udali się Do Zakładu Doświadczalnego Żywienia Zwierząt w Gorzyniu i Zakładu Doświadczalno Dydaktycznego Uprawy Roli i Roślin w Gorzyniu celem zapoznania się z działaniem i funkcjonowaniem tych zakładów.

  Jesteśmy zaszczyceni, że Towarzystwo Agrotechniczne zechciało przeprowadzić swoje naukowe spotkanie w naszej świetlicy. Zdjęcia z tego wydarzenia również w naszej Galerii pozostałe zostaną dodane z małym opóźnieniem. Oby takich wydarzeń było jak najwięcej.

 • skomentuj
 • 02.06.2014r. przesłana została lista sołectw woj. wielkopolskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu: IV edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś. Możemy być dumni i szczęśliwi bo nasz projekt „Do 600 -lecia Gorzyń się szykuje, więc z wielkim zapałem Turniej Sołectwo Złotą Pyrę przygotowuje.” znalazł się wśród najlepszych i otrzymał dofinansowanie w wysokości 30000 zł. Dofinansowanie otrzymały 93 projekty. Nasz projekt zajął 38 miejsce. Nasz obiekt rekreacyjno sportowy dzięki temu wzbogaci się o wiatę biesiadną i urządzenia siłowni plenerowej.

 • skomentuj
 • 09.06.2014r kolejne prace związane z koszeniem trawy na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego i na terenie plaży. W tych pracach po raz kolejny wsparli nas pracownicy Klubu Integracji Społecznej. Dzięki ich pomocy zostały wykoszone skarpy obiektu i cały teren plaży. Po raz kolejny przekazujemy podziękowania dla Pana Wojciecha Mameta i jego podopiecznych za wsparcie w tych pracach.

  W tym samym czasie Pan Zdzisław Jambor zmagał się z koszeniem płyty boiska i terenu przyległego do świetlicy. Gorące podziękowania za tą akcję. Wszystkim należą się ogromne słowa uznania bo zmagali się z tymi pracami, kiedy słupek termometru wskazywał 32 st. Celsjusza. Brawo!!!

 • skomentuj
 • 11.06.2014r w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie mieszkańców i członków „Stowarzyszenia Gorzyń 600”. Tematem zebrania było omówienie zadań, które zostały zrealizowane przez mieszkańców w pierwszym półroczu. Z dziesięciu zadań, jakie mieszkańcy zaplanowali na ten rok zostało już zrealizowanych sześć. To naprawdę niezły wynik. Wydaje się, że zrealizowanie pozostałych to będzie już bułka z masłem. Kolejnym tematem zebrania było omówienie wstępnych założeń do przygotowania Festynu III Turniej Sołectw o Złotą Pyrę. Mieszkańcy podczas wspólnych dyskusji podzielili się obowiązkami i zadaniami, które pozwolą nam na przygotowanie naszego Festynu. Zebranie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.

 • skomentuj
 • 13.06.2014r w Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie o godz. 18.00 odbyła się 10 Gala Sejmiku Kultury, któremu przewodniczy Pani Teresa Cichosz. Ten wieczór był szczególny i wyjątkowy również dla mieszkańców Gorzynia, ponieważ Sołectwo Gorzyń otrzymało na tej Gali wyróżnienie i List Gratulacyjny za pasję tworzenia i działania na rzecz promocji i utrwalania wartości regionalnych w dziedzinie kultury. Wyróżnienie odebrał Sołtys Jarosław Grzelachowski. List Gratulacyjny wraz z Wyróżnieniem swoje miejsce znajdzie w naszej świetlicy.

  To wyróżnienie jeszcze bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że to co robiliśmy i robimy jest słuszne i służy dobru nas wszystkich i z tej drogi nie można zejść.

 • skomentuj
 • 17.06.2014r w godzinach popołudniowych gościliśmy na naszym obiekcie rekreacyjno sportowym przedszkolaków z przedszkola nr 1 w Międzychodzie wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami. Przedszkolaki wraz z rodzicami mile spędzili czas na wspólnych grach i zabawach. Zwieńczeniem tych miłych chwil było wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Wszyscy wyjechali uśmiechnięci i zadowoleni. Kilka zdjęć z tego dnia w naszej galerii.

 • skomentuj
 • 19.06.2014r ruszył plebiscyt w II Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Wiejską Stronę Internetową. Internauci mogą głosować i wybrać ich zdaniem najlepszą wiejską stronę. Plebiscyt będzie trwać do 26.06. br. do godz. 23.59. Wszystkich mieszkańców i znajomych, przyjaciół Gorzynia zachęcamy do oddania głosu na naszą stronę.

 • skomentuj
 • 26.06.2014 r. w godzinach popołudniowych na terenie naszego obiektu rekreacyjno sportowego gościła Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie a dokładnie klasa III b. Uczniowie wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami spędzili miłe popołudnie na wspólnej zabawie zakończonej pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Wszyscy wyjechali zadowoleni i uśmiechnięci. Cieszymy się, że to miejsce jest chętnie odwiedzane przez mieszkańców naszej gminy i co najważniejsze wyjeżdżają stąd z miłymi wspomnieniami. Oby tak dalej. Jak się bawili można zobaczyć w naszej galerii.

 • skomentuj
 • 26.06.2014 r. o godz. 23.59 zakończył się organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów plebiscyt na Nagrodę Publiczności! w konkursie sołectw@ w sieci. W plebiscycie brała udział strona internetowa Sołectwa Gorzyń.

  W plebiscycie wzięło udział 250 stron. Podajemy wyniki tego plebiscytu.

  1. miejsce woj. świętokrzyskie strona sołectwa Wiązownica Kolonia - 316 głosów.

  2. miejsce woj. mazowieckie strona sołectwa Mroczki - 310 głosów.

  3. miejsce woj. mazowieckie strona sołectwa Stare Orzechowo - 251 głosów.

  4. miejsce woj. małopolskie strona sołectwa Okocim - 242 głosy.

  5. miejsce woj. wielkopolskie strona sołectwa Gorzyń - 218 głosów.

  Administrator strony Gorzynia oraz Rada Sołecka wsi składają serdeczne podziękowania mieszkańcom wsi, mieszkańcom powiatu międzychodzkiego, oraz wszystkim tym osobom z poza granic naszego powiatu, województwa i kraju, które oddały głos na www.gorzyn.miedzychod.pl. Dziękujemy za pozytywną ocenę naszej strony. Dzięki waszym głosom zajęliśmy tak wysokie 5 miejsce.

 • skomentuj
 • 17.07.2014r w świetlicy wiejskiej. o godz. 18.30 odbyło się zebranie Rady Sołeckiej i "Stowarzyszenia Gorzyń 600". Tematem zebrania było omówienie zagadnień dotyczących festynu oraz omówienie bieżących spraw sołectwa. W zebraniu uczestniczyło 26 osób. Zostały omówione techniczne elementy dotyczące festynu. Padły propozycje, które pozwolą usprawnić nasze przygotowania do imprezy plenerowej. Wszystkie pomysły zostały przedyskutowane i zaakceptowane.

 • skomentuj
 • 21.07.2014r. sołtys wraz z burmistrzem byli z roboczą wizytą u JM Rektora prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka. W spotkaniu uczestniczyli również dr hab. Piotr Urbański kierownik Katedry Terenów Zieleni o raz dr hab. Jan Mazurkiewicz kierownik Zakładu Zakład Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury. Obaj Panowie są zwolennikami szerokiej współpracy pomiędzy Gminą Międzychód a Uniwersytetem Przyrodniczym Powodem spotkania było omówienie kilku tematów, które mają ścisły związek z naszą miejscowością.

  Pierwszym omawianym tematem była propozycja jeszcze większej współpracy pomiędzy UP Poznań a Gminą Międzychód, w kierunku wspólnego pozyskiwania pieniędzy unijnych, które pojawią się w roku 2015 i o możliwościach składania wspólnych projektów na rewitalizację parku dworskiego w naszej wsi.

  Drugim omawianym zagadnieniem była propozycja przejęcia dawnej rybakówki i niewielkiego terenu przyległego do niej w kierunku przeznaczenia jej na cele historyczno turystyczno rekreacyjne. Propozycję taka złożył Pan Burmistrz Panu Rektorowi. Po merytorycznej dyskusji wyciągnięto pewne wnioski, że jest kilka możliwości, które mogą temu służyć ale Pan rektor chciałby zapoznać się z koncepcją zagospodarowania tego terenu. Ustalono, że taka koncepcje przygotuje Sołectwo Gorzyń wraz z Gminą Międzychód. Po przygotowaniu takiej koncepcji rozmowy zostaną wznowione.

  Trzecim tematem był temat dotyczący przygotowania obchodów 600 lecia Gorzynia, który przedstawił sołtys. Zwrócił się do Pana Rektora z prośbą o wsparcie i pomoc w przygotowaniu tej uroczystości. Pan Rektor przyjął ta informację bardzo pozytywnie i równię zaproponował, ze uczelnia może oprócz przygotowania materiałów historycznych dotyczących funkcjonowania ówczesnej Akademii Rolniczej zaproponować nam również pomoc w przygotowaniu części artystycznej ale aby te działania miały wymiar realny poprosił o wysłanie oficjalnego pisma dotyczącego omawianego tematu. Treść tego pisma poniżej:

  Stowarzyszenie Gorzyń 600 Gorzyń dn. 23.07.2014r

  JM Rektor Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

  Prośba

  Szanowny Panie Rektorze w nawiązaniu do naszej rozmowy w dniu 21.07.2014r dotyczącej między innymi przygotowania uroczystości obchodów 600 lecia Gorzynia, zwracam się do Pana z prośbą o pomoc i wsparcie w przygotowaniu tych obchodów.

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ma w naszej wsi prawie siedemdziesięcioletnią historię, która jest ściśle związana zarówno z wsią, jak i jej mieszkańcami, którzy prawie przez dwa pokolenia czynnie uczestniczyli w tworzeniu tej historii i mieli pośredni wpływ na jej rozwój, ponieważ prawie 70% mieszkańców czynnych zawodowo było pracownikami ówczesnej Akademii Rolniczej.

  Obecny Uniwersytet Przyrodniczy miał ogromny wpływ na rozwój naszej wsi, na kształtowanie osobowości mieszkańców, na rozwój kulturalny. Prowadzona działalność sprawiła, że miejscowość Gorzyń stała się rozpoznawalna w regionie i całym kraju. Dlatego nie wyobrażamy sobie aby ta uroczystość miałaby się odbyć bez udziału Uniwersytetu.

  W imieniu „Stowarzyszenia Gorzyń 600” i wszystkich mieszkańców proszę o pomoc w przygotowaniu tej uroczystości pod kątem historycznym jak i również artystycznym, o którym Pan wspomniał podczas naszej rozmowy.

  Panie Rektorze okazane wsparcie będzie dla nas wielką pomocą i sprawi, że ta uroczystość nabierze jeszcze większej rangi, a całe wydarzenie będzie kolejną kartą historii naszej miejscowości.

  Mając na uwadze powyższe okoliczności chcielibyśmy prosić o objęcie patronatem przyszłorocznych uroczystości, co byłoby dla naszej społeczności wielkim zaszczytem i podkreśleniem wkładu uczelni w rozwój miejscowości.

  Z poważaniem: Jarosław Grzelachowski

  Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Został określony pewien kierunek działań, który w przyszłości pozwoli na rozwianie większości wątpliwości, które pojawiły się w trakcie rozmów.

 • skomentuj
 • Z końcem lipca został przedstawiony pomysł przez Pana Stanisława Wojtkowiaka aby nasz obiekt rekreacyjno sportowy wzbogacił się o amatorską strzelnicę z wiatrówki. Pomysł, bardzo fajny, ponieważ to kolejny element, który sprawi, że to miejsce stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne dla naszych mieszkańców.

  Nasz obiekt również został wzbogacony w pewnego rodzaju dogodności związane z urządzeniami elektrycznymi, które ułatwią nam korzystanie z naszego obiektu i ułatwią organizację kolejnych festynów. Panie Waldku dziękujemy!!!!

 • skomentuj
 • 01.08.2014r na naszym obiekcie rekreacyjno sportowym pomysł Pana Stanisława zostaje wprowadzony w życie. Rozpoczyna się montowanie alementów strzelnicy.

 • skomentuj
 • 06.08.2014r amatorska strzelnica do wiatrówki(wykonana profesjonalnie) jest już gotowa. Każdy może teraz z mieszkańców korzystać z tego miejsca. Można ćwiczyć celność, jeżeli ktoś posiada swoją wiatrówkę. W przyszłości można pomyśleć o zawodach, które wyłonią najlepszego strzelca w Gorzyniu… Panie Stanisławie. Dziękujemy za pomysł i stworzenie kolejnej alternatywy na miłe spędzenie czasu.

 • skomentuj
 • 20.08.2014 Skończyło się spisywanie fantów na loterie. W tym roku mamy równiutko 800 losów w naszej Loterii Fantowej:) każdy los wygrywa! Atrakcyjne Nagrody min. Rower Turystyczny na 28calowych kołach, rowerek dziecięcy, 100 piłek coca-cola Brazil, ceramiczne puszki Jacobs, strzyżarki do włosów Philips, słuchawki nauszne do muzyki tymbark, plecaki, talony na serwisowanie komputerów, inwentarz żywy ( gęsi, kury, indyki), drzewka iglaste , akcesoria rtv, koszulki ,kubki i wiele wiele innych.

 • skomentuj
 • 21.08.2014 r. w ramach realizacji projektu złożonego do Wielkopolskiej Odnowy Wsi rozpoczęły się pierwsze prace związane z postawieniem siłowni plenerowej. Zostały przygotowane fundamenty na których zostanie zamocowany sprzęt treningowy. Z rozmów z wykonawcami dowiedzieliśmy się, że siłownia zostanie zamontowana jeszcze przed festynem.

 • skomentuj
 • 21.08.2014 r. o godz. 18.30 na terenie obiektu rekreacyjno sportowego odbyło się zebranie mieszkańców Gorzynia i członków Stowarzyszenia Gorzyń 600. Zebranie odbyło się na świeżym powietrzu przy ognisku. Tematem zebranie było szczegółowe omówienie wszystkich zadań dotyczących realizacji festynu. Po omówieniu wszystkich punktów, uczestnicy zebrania w miłej atmosferze, piekli kiełbaski i dyskutowali o nadchodzącym Festynie. Już od poniedziałku czeka nas intensywna praca aby wszystko dopiąć na ostatni guzik. W galerii zdjęcia z zebrania.

 • skomentuj
 • 27.08.2014r. urządzenia siłowni plenerowej zostały zamontowane. Mamy nadzieję, że będzie maksymalnie wykorzystywana przez mieszkańców. Kolejny element powstał aby poprawić istniejącą infrastrukturę naszego obiektu.

 • skomentuj
 • 30.08.2014r. w naszej wsi po raz kolejny odbył się festyn letni i III Turniej Sołectw o Złotą Pyrę. W tym roku w turnieju wzięło udział pięć sołectw. Należały do nich Sołectwa: Gorzyń, Mnichy, Zatom Nowy, Zatom Stary i sołectwo Piłka. Szkoda, że zabrakło w naszej wspólnej zabawie Sołectwa Kamionna.

  Jako organizatorzy chcemy gorąco i serdecznie podziękować wymienionym sołectwom za przyjęcie zaproszenia do wspólnej zabawy.

  Było bardzo fajnie. Połączyła nas wspólna zabawa. Takie małe oderwanie od szarej codzienności. Ale dające trochę rozrywki i radości. Może dzięki temu, staniemy się sobie bliżsi?

  To już się stało!!! Ludzie których do tej pory nie znaliśmy się do nas uśmiechają.

  Fajna sprawa. Wspólne działania łączą. Budują więź i solidarność społeczną i przynoszą wiele radości. To wszystko można zobaczyć w galerii zdjęć z Festynu.

  Rada Sołecka i Stowarzyszenie Gorzyń 600 składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom za okazaną pomoc w zorganizowaniu festynu letniego.

  Mieszkańcom Gorzynia za zaangażowanie, mrówczą pracę, solidarność i pomysłowość w przygotowaniu i prowadzeniu trzeciej edycji Złotej Pyry.

  Nagrody w Turnieju Sołectw zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, Gminę Międzychód oraz Fundusz Sołecki.

 • skomentuj
 • 01.09.2014r rozpoczęło się głosowanie na projekty złożone do budżetu obywatelskiego. Potrwa ono do 15.09.br. Apelujemy o pełną mobilizację mieszkańców i głosowanie na nasz projekt.

 • skomentuj
 • 10.09.2014r w naszej świetlicy odbyło się spotkanie Sejmiku Kultury prowadzonego przez Panią Teresę Cichosz. Na tym spotkaniu została omówiona działalność Sejmiku na przestrzeni 10 lat jego działalności. Były wyróżnienia i podziękowania osobom, które czynnie uczestniczą w tworzeniu wszystkich wydarzeń kulturalnych przygotowywanych przez Sejmik Kultury. Spotkanie przebiegało w miłej przyjaznej atmosferze. Znalazł się tez czas aby podzielić się wrażeniami i śpiewać piosenki. Było gwarno i wesoło. My, jako sołectwo bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. Za to, że mogliśmy być gospodarzami tego spotkania. Zdjęcia ze spotkania w naszej galerii.

 • skomentuj
 • 11.09.2014r o godz. 17.00 odbyło się zebranie mieszkańców. Mieszkańcy spotkali się celem podjęcia uchwały o wykorzystaniu funduszu sołeckiego w roku 2015 oraz podsumowania i podzielenia się refleksjami na temat przeprowadzonego Festynu.

  Propozycje, które zostały wypracowane przez członków zebrania zostały zaakceptowane bezwzględną większością głosów czego wynikiem było uchwalenie stosownej uchwały. W 2015r fundusz sołecki zostanie przeznaczony na organizację obchodów 600 lecia Gorzynia i na doposażenie świetlicy w różnego rodzaju sprzęt, który ułatwi i usprawni korzystanie ze świetlicy i całego obiektu rekreacyjno sportowego.

 • skomentuj
 • 15.09.2014r zakończyło się głosowanie na projekty złożone do budżetu obywatelskiego. Mamy nadzieję, że nasz projekt znajdzie się na liście projektów do realizacji. Już za kilka dni poznamy wyniki.

 • skomentuj
 • 24.09.2014r w Tygodniku międzychodzko-sierakowskim ukazała się informacja o zadaniach, które 2015 roku będą realizowane ze środków budżetu obywatelskiego. W ramach tego budżetu w przyszłym roku będzie realizowanych 8 zadań. Niestety nasz projekt pomimo zajęcia wysokiego czwartego miejsca nie będzie realizowany ponieważ suma pierwszych trzech projektów razem z naszym przekraczała kwotę budżetu. Nie będzie też realizowane zadanie dotyczące doposażenia placu zabaw i montaż monitoringu na tym terenie.

  Można postawić wniosek, że mieszkańcy gminy czują się bezpiecznie i na dzień dzisiejszy monitoring w naszym mieście nie jest potrzebny. Dzięki temu osiem mniejszych projektów w przyszłym roku ujrzy światło dzienne. Gratulujemy. W przyszłym roku jeżeli rada miejska uchwali ponownie budżet obywatelski to będziemy składać kolejny projekt.

 • skomentuj
 • Październik przywitał nas ciepłą pogodą, co pozwoliło nam przystąpić do prac końcowych przy naszej siłowni plenerowej. Przypominam, że w ramach złożonego projektu do Wielkopolskiej Odnowy Wsi i uzyskanego dofinansowania na postawienie siłowni plenerowej i wybudowanie wiaty biesiadnej naszym obowiązkiem jest wykonanie podłoża dla siłowni plenerowej.

 • skomentuj
 • 07 – 08.10.2014r rozpoczęły się prace przy terenie siłowni. Przystąpiliśmy do wykonania wykopów pod osadzenie obrzeży. Pomimo gliniastego podłoża udało nam się w pierwszym dniu wykonać 80% zadania. W dniu następnym bez względu na padający deszcz dokończyliśmy wykopy i zostały założone obrzeża, które dały zarys powierzchni, jaką będziemy zagospodarowywać. Walczyliśmy do samego wieczora ale pierwszy etap mamy za sobą. Drugie podejście planujemy na sobotę.

  Sołtys dziękuje Waldemarowi Strzelczykowi, Mariuszowi Szramie, Bartłomiejowi Kuflowi, Dariuszowi Szramie Jackowi Fabisiowi za zaangażowanie i pełen profesjonalizm w wykonaniu tego zadania. Odsyłam do galerii aby zobaczyć, jak postępowały prace i jak dzielnie walczyli nasi panowie.

 • skomentuj
 • 08.10.2014r firma budowlana Pana Piotra Gnoińskiego rozpoczęła budowę wiaty biesiadnej. Zostały wylane fundamenty pod konstrukcję wiaty. Mamy nadzieję, że pogoda nie opóźni prac.

 • skomentuj
 • 13.10. 2014r z małym opóźnieniem przystąpiliśmy do drugiego etapu prac przy siłowni. Prace polegały na wyrównaniu terenu pod siłownią.

  Dzięki życzliwości Pana Stanisława Wojtkowiaka i udostępnieniu przez niego do tych prac swojego sprzętu w postaci glebogryzarki, udało nam się w krótkim czasie wyrównać teren i położyć folię, która zabezpieczy plac przed zarastaniem chwastami. Przed nami trzeci etap prac. Przywiezienie, płukanego drobnego kamienia i utwardzenie nawierzchni siłowni.

  Wykonanie tych prac zawdzięczamy: Barbarze Strzelczyk, Sylwestrowi Derdzińskiemu, Stanisławowi Wojtkowiakowi, Waldemarowi Strzelczykowi.

 • skomentuj
 • 17.10.2014r dzięki życzliwości Zakładu Doświadczalno Dydaktycznego w Gorzyniu został przywieziony płukany drobny kamyszek, który pozwoli na zakończenie prac przy zagospodarowywaniu siłowni plenerowej.

 • skomentuj
 • 18-21.10.2014r trwały prace przy stawianiu kwiaty biesiadnej. Pogoda zmienną jest i zmieniła się na deszczową, co powoduje pewne niedogodności w wykonywanych pracach ale pracownicy dają radę. Konstrukcja wiaty już jest, komin grillowy wymurowany, posadzka wylana i zatarta. Czekamy na poprawę pogody ponieważ nawiedziła nas fala deszczowa.

 • skomentuj
 • 21.10.2014r przystąpiliśmy do trzeciego etapu prac. Utwardzenie terenu siłowni przywiezionym materiałem. Tego zadania podjęli się: Bartłomiej Kufel, Przemysław Kowalski i Waldemar Strzelczyk.

  Panowie to było wielkie wyzwanie. 12 ton kamienia zagospodarować na 144 m2. Brawo!!! Prace wykonane w 98%. Zostały tylko małe zabiegi kosmetyczne i będziemy mieli kolejny fragment naszego obiektu rekreacyjno sportowego zagospodarowany, który będzie służył mieszkańcom Gorzynia i naszym gościom. Wielkie brawa i chwała dla pozytywnie zakręconych mieszkańców naszej wsi. Przy każdej pracy powstają kolejne pomysły na to, by nasza mała ojczyzna nabierała blasku. I tak się dzieje od jakiegoś czasu. To zasługa wszystkich tych, którym nie jest obojętny drugi człowiek. Wszystko to, co robicie jest dla ludzi i z myślą o drugim człowieku. To jedno z najważniejszych działań w naszym życiu. Pomagać sobie nawzajem.

 • skomentuj
 • 06.11.2014 prace przy budowie wiaty biesiadnej zostały zakończone i tym samym nastąpił odbiór wykonanego zadania. Zostały zgłoszone pewne uchybienia, które mają być poprawione w najbliższym czasie. Realizacja naszego projektu dobiegła końca.

 • skomentuj
 • 28.11.2014r odbyło się zebranie wiejskie. Tematem zebrania było przygotowanie wstępnego programu obchodów 600lecia Gorzynia. Omówione zostały również bieżące sprawy wsi. Ostatnim tematem zebrania było przygotowanie świetlicy na przybycie Świętego Mikołaja. Ustalono, że w dniu 05.12. o godz. 19.00 spotkamy się w świetlicy celem przygotowania sali.

 • skomentuj
 • 06.12.2014r dzieci wraz z rodzicami przybyły do świetlicy ustroić choinkę i wyczekiwać Świętego Mikołaja. Jak tylko zrobiło się ciemno przybył Święty Mikołaj w towarzystwie Elfa ciągnąc na saniach pełen wór prezentów. Dzieci radośnie przywitały Mikołaja i Elfa i po chwili nastąpiło obdarowywanie dzieci prezentami. Po rozdaniu prezentów Mikołaj z Elfem udali się w dalszą drogę. To był naprawdę miły wieczór. Mikołaju dziękujemy!!!!! Zdjęcia w naszej galerii.

 • skomentuj
 • Za chwilę święta Bożego Narodzenia. Z okazji świąt sołtys życzy wszystkiego najlepszego mieszkańcom. Dużo zdrowia i szczęścia. Błogosławieństwa Bożego spokoju iciepła ogniska domowego. Życzy chwili zadumy nad tym co warte i godne naśladowania abyśmy czynili jak najwięcej dobra innym ludziom w imię Jezusa Narodzonego.

 • skomentuj
 • Już niedługo wejdziemy w Nowy 2015rok. Rok, który będzie nam się kojarzył z 600 leciem naszej wsi. W nadchodzącym 2015 roku czeka nas wiele pracy związanych z przygotowaniem uroczystości. Dlatego też pozwolę sobie i nam wszystkim życzyć abyśmy wytrwali w tych postanowieniach i obowiązkach, które wzięliśmy na nasze barki. Wszystkim mieszkańcom dużo zdrowia i szczęścia. Spełnienia marzeń. Podejmowania właściwych decyzji i niechaj ten Nowy Rok 2015 będzie jeszcze lepszy niż odchodzący rok 2014. Drodzy mieszkańcy Wszystkiego Najlepszego.

 • skomentuj