Aktualnosci/Newsy Rok 2012

Rok 2012

Nowy Rok 2012 stawia przed nami nowe wyzwania i cele do zrealizowania. Niech będzie to rok aktywności społecznej w naszej wsi. Rok wspólnej pracy i troski o naszą małą ojczyznę. Niech będzie to Rok naszych osiągnięć, z których będziemy dumni.

Pogoda w styczniu pozwala na kontynuację budowy wodociągu i kanalizacji do budynku Świetlicy Wiejskiej.12.01.2012r. Jesteśmy w środku zimy a już rozpoczęły się prace nad parasolami plażowymi, które jak wszystko pójdzie bezproblemowo staną na plaży, by w czasie lata dać trochę cienia korzystającym z uroków naszego jeziora. Za kontynuację rozpoczętych prac nad tym pomysłem serdeczne podziękowania dla Adama, Dawida i Bartka Kufla

20.01.2012r. Odbyło się zebranie Rady sołeckiej z mieszkańcami wsi. Celem spotkania było sprawozdanie Rady Sołeckiej z wykonanego planu działań w roku 2011 oraz przedstawienie planowanych działań na rok 2012.

Z początkiem ubiegłego roku z inicjatywy sołtysa powstał projekt zbudowania aeratora, który będzie służył do napowietrzania murawy boiska w okresie letnim. Projekt został wprowadzony w życie i jest w trakcie realizacji. Miejmy nadzieję, że maszyna zda egzamin.03.02.2012r. W gabinecie Burmistrza odbyło się spotkanie Burmistrza Międzychodu Romana Musiała, sołtysa Jarosława Grzelachowskiego z dzierżawcą RGD Gorzyń Panem Jerzym Najdkiem. Celem spotkania było przedstawienie Panu Jerzemu Najdkowi planów związanych z rewitalizacją plaży i parku dworskiego oraz zwrócenie się z prośbą do Pana Najdka o wsparcie Sołectwa w tych działaniach. Pan Najdek przychylnie odniósł się do naszych planów i stwierdził, ze nie widzi żadnych przeszkód aby takie działania zostały podjęte , i że możemy liczyć na jego wsparcie. Razmowa przebiegła w miłej i przyjaznej Atmosferze. Za zrozumienie, wykazaną troskę deklarację współpracy Rada Sołecka składa serdeczne podziękowania Panu Jerzemu Najdkowi.

13.02.2012r Sołtys razem z Panią Lidią Górna prac. z wydziału Ochrony Środowiska udali się do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody celem zapoznania się z dokumentacją parku dworskiego w Gorzyniu i uzyskania zgody na prace na tym terenie.

W miesiącu lutym prowadzone są dalsze rozmowy z UP Poznań związane z podjęciem współpracy odnośnie rewitalizacji plaży i parku dworskiego. W połowie miesiąca otrzymujemy pisemną zgodę od Rektora UP. Poznań na wejście na teren parku dworskiego i podjęcie prac związanych z tworzeniem koncepcji rewitalizacji parku jak i plaży.

Zakończona została budowa Aeratora. Za pomoc w realizacji tej maszyny sołtys składa serdeczne podziękowania głównemu wykonawcy Mateuszowi Tunkelowi.17.03.2012r Rozpoczęliśmy prace porządkowe po zimie nad jeziorem. Pogoda dopisała i również nie brakowało rąk do pracy. W tym dniu udało nam się przygotować plażę i teren do niej przyległy na powitanie wiosny. Wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas dla dobra nas wszystkich sołtys składa gorące podziękowania. Jak sumiennie i ciężko pracowali możemy zobaczyć w naszej galerii zdjęć.

21.03.2012r Został ogłoszony przetarg na: Urządzenie terenów rekreacyjnych, turystycznych i sportowych wraz z budową świetlicy wiejskiej w m. Gorzyń Gmina Międzychód, Etap II „Wykonanie robót wewnętrznych wykończeniowych w budynku Świetlicy.

03.04.2012r. W naszej miejscowości rozpoczęła się budowa stacji benzynowej przy drodze krajowej nr 24. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Pani Lidia Kramer. Ufamy, że zagospodarowany teren doda blasku naszej miejscowości.

07.04.2012r. Znamy zwycięzcę przetargu na „Wykonanie robót wewnętrznych wykończeniowych w budynku Świetlicy.˝ Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo budowlane: USBUD Marian Szudra. Prace w Świetlicy powinny rozpocząć się z początkiem maja.

18.04.2012r. Sołtys wraz ze Stowarzyszeniem „Gorzyń 600” i Działem Promocji Gminy Międzychód przygotowują projekt do konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi na pozyskanie środków do wybudowania Wiaty biesiadnej w pobliżu naszego obiektu rekreacyjno sportowego. Trzymajmy kciuki za powodzenie tego projektu.21.04.2012r. Rozpoczęły się prace przy budowie boiska do piłki plażowej. Za swoje zaangażowanie w początkowych pracach sołtys składa podziękowania: Jackowi Kowalowi, Arturowi Hale, Mariuszowi Klimkowi, Dariuszowi Szramie, Darkowi Jeronimowi, Adamowi, Dawidowi i Bartkowi Kuflom. Dzięki ich ofiarnej pracy udało się usunąć darń z całej powierzchni boiska. Przed nami jeszcze dużo pracy aby osiągnąć zamierzony efekt.

22.04.2012r. Odbyło się zebranie wiejskie. Celem zebrania było przyjęcie przez mieszkańców zmian wprowadzonych do Planu Odnowy Miejscowości Gorzyń na lata 2012-2019 o raz omówienie bieżących spraw dotyczących naszej wsi.

24.04.2012r. Na terenie obiektu rekreacyjno sportowego zostały posadzone kolejne drzewka, które mają urozmaicić to miejsce. Za pomoc, wsparcie i cenne wskazówki Sołtys składa serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy wzięli udział w tych pracach.

28.04.2012r. Kontynuowane są prace przy budowie boiska do piłki plażowej. Nie jest to łatwa praca. Potrzebny będzie udział sprzętu cięższego. Do wykonania dalszych prac.

Z początkiem maja rozpoczęły się prace wykończeniowe w nowo wybudowanej świetlicy. Prace te wykonuje Przedsiębiorstwo budowlane UZBUD Pana Szudry. Prace wykończeniowe postępują w bardzo szybkim tempie i wszystko wskazuje na to, że prace zakończą się w terminie, czyli do 17- go czerwca.

26.05.2012r. Rada Sołecka złożyła wniosek do Burmistrza z prośbą o nominowanie do wyróżnienia w dziedzinie „Twórca Kultury” Rafała Trochę i do wyróżnienia w dziedzinie „Twórca i Działacz Kultury” Irenę Mikułę. Rada Sołecka ma nadzieję, że wnioski zostaną przyjęte a praca naszych mieszkańców na rzecz kultury zostanie zauważona i doceniona.

13.06.2012r. w CAK „Prom” odbyła sie VII Gala Sejmiku Kultury podczas której Burmistrz Międzychodu wręczył statuetki i listy gratulacyjne ludziom: cyt. „których pasja wyróżnia ich w środowisku międzychodzkiej kultury”. (Tydzień Międzychodzko - Sierakowski 20.06.2012r). W śród nich znaleźli się nasi mieszkańcy nominowani do tych nagród. Rafał Trocha otrzymał z rąk Burmistrza List Gratulacyjny a Irena Mikuła otrzymała najwyższe wyróżnienie w dziedzinie „Twórca Kultury 2012r”. Trzymaliśmy za nich kciuki i się udało… To ogromny sukces dla nominowanych i wielka radość dla tych, którzy im kibicowali. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy naszym nominowanym. Gorzyń może być dumny, że ma takich mieszkańców.

17.06.2012r. Prace wykończeniowe w świetlicy zostały zakończone. Wyszło to całkiem nieźle. Pracownicy firmy UZBUD zasłużyli na pochwałę. Teraz czekają nas procedury związane z odbiorem Świetlicy i to tez może potrwać trochę czasu zanim zaczniemy użytkować ten teren.

29.06.2012r Odbyło się zebranie wiejskie w nowo wybudowanej Świetlicy Wiejskiej. Celem spotkania było przedstawienie planu organizacji Festynu Letniego oraz przedstawienie propozycji na wykorzystanie czasu wolnego przez dzieci w przyszłości. Mieszkańcy z wielkim entuzjazmem przyjęli pomysł zorganizowania festynu. Pojawiło się wiele fantastycznych pomysłów na umilenie sobie tego dnia. Mamy nadzieję, że pogoda tym razem nas nie zawiedzie. Termin Festynu został ustalony na 18.08.2012r. Tydzień wcześniej tzn. 11.08.2012r rozegramy mecz integracyjny piłki nożnej o to, by w naszej wsi lepiej się działo. Wszyscy wygramy!!!

Przez cały okres letni trwają prace pielęgnacyjne na terenie obiektu rekreacyjno - sportowego i plaży. Za udział w tych pracach Sołtys dziękuje wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego by nasz Gorzyń nabierał blasku.

12.07.2012r Do Burmistrza wpłynęło pismo od Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka, dotyczące pełnego poparcia dla proponowanej koncepcji i podjęcia współpracy z Gminą Międzychód na rzecz odnowy i rewitalizacji plaży i parku dworskiego w naszej wsi

19.07.2012r odbyło się zebranie Rady Sołeckiej z mieszkańcami wsi. Tematem zebrania było szczegółowe omówienie wszystkich przedsięwzięć, które zostały podjęte w celu zrealizowania Festynu Letniego.

20.07.2012r zostały zamontowane poręcze, przy podejściach na skarpę przy boisku do piłki nożnej. Poręcze przyczynią się do bezpiecznego poruszania się w strefie boiska. Za pomoc w wykonaniu i zamontowaniu poręczy Sołtys składa serdeczne podziękowania Mateuszowi Tunkelowi, Edwardowi Skrzypkowiakowi.

Początek sierpnia rozpoczął się intensywnymi przygotowaniami do Festynu Letniego. I Turniej Sołectw o „Złotą Pyrę”.

18.08.2012r w naszej wsi odbył się Festyn Letni, na którym nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu rekreacyjno sportowego i Świetlicy Wiejskiej. Główna atrakcją Festyny był turniej Sołectw o „Złotą Pyrę”. Oprócz tego mieszkańcy i goście mogli podziwiać rękodzieła naszych mieszkańców, sprawdzić swoje umiejętności w strzelaniu z łuku i wiatrówki, stawić czoła w turnieju Strąg Men i w wielu innych atrakcjach. Skosztować gorzyńskiej grochówki i plyndzy po gorzyńsku Dzięki ofiarności i poświęceniu wielu mieszkańców można było przygotować tak fantastyczną imprezę. Wystarczy zajrzeć do galerii zdjęć.

Za pomoc i wsparcie w organizacji Festynu Letniego w Gorzyniu w dniu 18.08.2012r. Sołtys składa gorące podziękowania

25.08.2012r Odbył się mecz otwarcia. Nastąpiło uroczyste otwarcie naszego boiska do piłki nożnej. Uczestnikami meczu byli wszyscy mieszkańcy Gorzynia i ich rodziny. Pogoda dopisała a zawodnicy tym bardziej. Zmierzyła się dwie drużyny: Gorzyniacy Młodzi i Gorzyniacy Dinozaory. Mecz przebiegał w miłej, przyjaznej atmosferze i zakończył się wynikiem remisowym 2:2. Po meczu i zawodnicy i mieszkańcy mogli spędzić przyjemne chwile przy ognisku. Oby takich spotkań mieszkańców było jak najwięcej. Zapraszamy do Galerii.

12.09.2012r Sołtys wraz z Radą Sołecką złożył do Burmistrza Międzychodu wniosek do bużetu na rok 2013.

17.09.2011r w nowo wybudowanej świetlicy odbyło się zebranie mieszkańców wsi. Tematem zebrania było omówienie planu inwestycji w ramach przyznanego funduszu sołeckiego. Mieszkańcy z aprobatą przyjęli propozycje przedstawione przez sołtysa na zagospodarowanie środków z funduszu w roku 2013.

26.09.2012r Sołtys w imieniu mieszkańców złożył do Sekretariatu Burmistrza Apel mieszkańców Gorzynia w sprawie skrzyżowania drogi krajowej nr 24 z drogą wojewódzka nr 160.

07.10.2012r na j. Gorzyńskim odbyły się spinningowe zawody wędkarskie zorganizowane przez Zakład Katedry Rybactwa, kierowanego przez Pana dr Jana Mazurkiewicza. W zawodach wzięło udział wielu wędkarzy z Gorzynia i okolic. Pogoda dopisała, wędkarze również. Natomiast ryby gdzieś się pochowały. To były pierwsze takie zawody na naszym jeziorze. Miejmy nadzieję, że będzie ich coraz więcej a rybki będą brały coraz lepiej

12.10.2012r przystąpiliśmy do kolejnego etapu sadzenia drzewek przy obiekcie rekreacyjno sportowym. Za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia Sołtys składa serdeczne podziękowania: Mirosławie i Wiesławowi Trosze, Beacie i Adamowi Kuflom, Marcinowi Trocha, Tomaszowi Trocha, Wojtkowi Kowalskiemu.

20.11.2012r Świetlicy Wiejskiej odbyło się zebranie mieszkańców wsi.

30.11.2012r Zabawa Andrzejkowa dla dzieci miała swój finał. Mieszkańcy wsi i organizatorzy spisali się na medal a dzieci na szóstkę. Były wróżby dla każdego, lanie wosku, słodycze i zabawa Andrzejkowa. Aż miło było patrzeć na szczęśliwe, tryskające uśmiechem dzieci. Za pomoc w przygotowaniu Andrzejek dla najmłodszych Sołtys składa serdeczne podziękowania: Głównym pomysłodawcom: Dagmarze Kowalskiej, Klaudii Pupce, Patrycji Raczkowskiej Paniom: Marii Jeronim, , Ewie Raczkowskiej, Beacie Kufel, Marlenie Pupce. Operatorowi sprzętu muzycznego: Bartkowi Kuflowi Koordynatorowi zabawy tanecznej: Adamowi Kuflowi Zapraszam do galerii zdjęć.

Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu a za pełną aprobatą rodziców w dniu 07.12.2012r udało się przygotować wieczór Mikołajkowy dla naszych najmłodszych mieszkańców Gorzynia. Nasza świetlica wypełniła się dziećmi i ich rodzicami. Wszyscy oczekiwali nadejścia Mikołaja ze swoimi pomocnikami. Ku radości wszystkich Mikołaj przybył i z pomocą drugiego Mikołaja i Elfa, wręczyli dzieciom prezenty. Po wręczeniu prezentów dzieci zrobiły sobie wspólne zdjęcia z Mikołajem i jego pomocnikami. Spotkanie Mikołajkowe było przepełnione radością i wspólną zabawą. Mikołajowi tak się podobało, że w przyszłym roku znów do nas zawita. Za ogromny wkład i poświęcenie dla przygotowania tego wydarzenia Sołtys składa serdeczne podziękowania: Sandrze Kowalskiej, Beacie Kufel, Ewelinie Ciemnej, Marii Jeronim, Anicie Mikuła, Magdalenie Grobys, Agnieszce Olech, Katarzynie Trocha, Ewie Skrzypkowiak, Klaudii Pupce, Arturowi Hale, Mateuszowi Kowalskiemu, Adamowi, Bartkowi i Dawidowi Kuflom.

Zbliżamy się do końca 2012 roku. Już niedługo Święta Bożego Narodzenia a po nich pożegnamy stary i powitamy Nowy Rok. W imieniu Rady Sołeckiej Sołtys życzy wszystkim mieszkańcom Zdrowych Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech te Święta będą przepełnione miłością i ciepłem ogniska domowego. Niech niosą radość i nadzieję. Niech wiara nigdy nas nie opuszcza a Jezus narodzony niech nas prowadzi przez trudy codzienności. Nowy Rok niech będzie lepszy dla każdego z nas. Niech się spełniają marzenia, zdrowie dopisuje. Niech Nowy Rok 2013 pomimo tej przesądnej końcówki będzie przepełniony radością i optymizmem.