Aktualnosci/Newsy Rok 2011

Rok 2011

ROZPOCZĘLIŚMY NOWY ROK 2011. WSZYSCY ZASTANAWIAMY SIĘ, JAKI ON BĘDZIE I WSZYSCY CHCEMY ABY BYŁ LEPSZY OD POPRZEDNIEGO ZARÓWNO W ŻYCIU OSOBISTYM, JAK I ZAWODOWYM. MIEJMY NADZIEJĘ, ŻE TAK BĘDZIE CZEGO WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM ŻYCZĘ Z CAŁEGO SERCA.

OD STRONY POTRZEB WSI JUŻ MOŻNA ZAUWAŻYĆ POZYTYWNE DZIAŁANIA. DOCZEKALIŚMY SIĘ W MIESIĄCU STYCZNIU UKOŃCZENIABUDOWY PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE KRAJOWEJ Nr 24, O KTÓRE ZABIEGALIŚMY OD GRUDNIA 2008r. TO NASZ WSPÓLNY SUKCES.

DZIĘKI APELOM PANA FRANCISZKA KUFLA ZOSTAŁY PODJETE KROKI W CELU ZLIKWIDOWANIA SKORODOWANEGO SŁUPA LAMPY ULICZNEJ PRZY DRODZE Nr. 160, KTÓRY ZAGRAŻAŁ BEZPIECZEŃSTWU MIESZKAŃCÓW I PRZYJEZDNYCH.

SŁUP ZOSTAŁ USUNIĘTY I MOŻEMY CZUĆ SIĘ SPOKOJNIE. IDĄC DALEJ TYM TEMATEM TO INFORMUJĘ, ZE WIOSNĄ NASZA WIEŚ ZOSTANIE WYPOSAŻONA W NOWE PUNKTY ŚWIETLNE.

UMKNĘŁO UWADZE, TO CO Z POCZĄTKIEM ROKU 2009-GO MIAŁO BYĆ WYKONANE I MIAŁO FUNKCJONOWAĆ. CHODZI MIANOWICIE O POSTAWIENIE CZTERECH OSTRZEGAWCZYCH ZNAKÓW DROGOWYCH W OBRĘBIE NASZEJ WSI. DWA ZNICH ZOSTAŁY POSTAWIONE W TERMINIE. NATOMIAST O DWÓCH ZAPOMNIANO. DZIĘKI OBSERWACJOM I SPOSTRZEGAWCZOŚCI PANA STEFANA FELDA WRÓCILIŚMY DO TEGO TEMATU I MAM NADZIEJĘ, ŻE STOSOWNE JEDNOSTKI WYWIĄŻĄ SIĘ Z ZALEGŁOŚCI JAK NAJSZYBCIEJ. ZOSTAŁO JUŻ ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE NA ZNAKI DROGOWE.

PRZEZ OKRES ZIMOWY ŚWIETLICA WIEJSKA TĘTNI ŻYCIEM. MŁODZIEZ SPĘDZA WOLNE CHWILE NA GRACH W TENISA STOŁOWEGO I BILARDA.

DNIA 22.02.2011 NA TERENIE SOŁECTWA GORZYŃ ODBYŁO SIĘ ZEBRANIE W SPRAWIE WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ NIZEJ ZAŁĄCZONY JEST PROTOKÓŁ ZEBRANIA

1. Protokół zebrania wiejskiego na terenie Sołectwa Gorzyń z dnia 22.02.2011 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Zebranie odbyło się w świetlicy wiejskiej.

2. Zebranie odbyło się pod przewodnictwem pana Bolesława Walkowiaka

3. W głosowaniu wzięło udział 60 osób.

4. Uczestnicy spoza sołectwa: Lucyna Piechocka.

5. Przewodniczącym zebrania został Bolesław Walkowiak, na sekretarza wybrano Rafała Tomalę

6. Porządek zebrania: 1. Otwarcie zebrania 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania 3. Wysłuchanie sprawozdania z działalności: -Sołtysa -Rady sołeckiej 4. Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie 3 osobowym 5. Przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyniku wyboru sołtysa 6. Podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym w sprawie liczebności Rady Sołeckiej (3-5osób) 7. Zgłoszenie kandydatów do Rady Sołeckiej 8. Przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyniku wyboru rady sołeckiej 9. Wolne wnioski i zapytania 10. Zamknięcie obrad

7. Notatki do skryptu: Ad 1. zebranie otwarto o godz. 18.30. Ad2. Przewodniczącym został Bolesław Walkowiak, sekretarzem mianowano Rafała Tomalę. Ad4. Przewodniczącym komisji skrutacyjnej został Józef Szczepaniak, pozostali członkowie to Sandra Cemborowska i Rafał Trocha. Ad3. Sołtys zdał sprawozdanie z działalności, w którym podziękował mieszkańcom za wspłpracę i podsumował czteroletnią kadencję. Przewodniczący zebrania, Bolesław Walkowiak, wygłosił przemówienie, w którym podziękował sołtysowi za dotychczasową działalność i życzył mu reelekcji. Ad6. Przeprowadzono głosowanie w sprawie liczebności Rady Sołeckiej. Wyborcy opowiedzieli się za dotychczasową, trzyosobową, formą. Ad5. Wyłoniono dwóch kandydatów do funkcji sołtysa: Jarosława Grzelachowskiego i Franciszka Wojtkwiaka. Komisja pouczyła wyborców na temat formy głosowania i oddawania głosów. Głosowanie rozpoczęto o godzinie 19.05 Po przeliczeniu głosów ogłoszono wynik: Jarosław Grzelachowski 56/60 głosów Franciszek Wojtkowiak 4/60 glosów Ad9. w trakcie liczenia głosów przez komisję mieszkańcy mogli kierować pytania do obecnego na sali burmistrza, pana Romana Musiała. Ad7. Wyłoniono trzech kandydatów do Rady sołeckiej: Zdzisław Jambor, Jerzy Cejba, Rafał Tomala. Komisja pouczyła wyborców na temat formy głosowania. Ad8. Głosowanie rozpoczęto o godzinie 19.25. Wyniki: Zdzisław Jambor 44 głosy, 2 głosy nieważne; Jerzy Cejba 19 glosów, 2 głosy nieważne; Rafał Tomala 52 głosy, 2 głosy nieważne; Do rady sołeckiej wybrani zostali: Zdzisław Jambor, Rafał Tomala. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys, Jarosław Grzelachowski Ad10. Obrady zamknięto o godzinie 20.

8. Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Wiejskie na zebraniu: Wybór sołtysa Jarosława Grzelachowskiego oraz Rady Sołeckiej w składzie: Zdzisław Jambor, Rafał Tomala Ustalenie liczeboności Rady Sołeckiej na trzy osoby; Sołtys i dwoje członków wybranych przez Zgromadzenie Wiejskie.

17.03.2011r ODBYLO SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE TEMATEM, KTÓREGO BYŁO PRZEDSTAWIENIE KONCEPCJI UTWORZENIA STOWARZYSZENIA „GORZYŃ 600”. SZCZEGÓŁY ZAWARTE W PROTOKOLE ZEBRANIA.

02.04. i 09.04.2011r PRZEPROWADZILIŚMY WIOSENNE PORZĄDKOWANIE PLAŻY I JEJ PRZYLEGŁEGO TERENU. WYKARCZOWALIŚMY SKARPĘ PO LEWEJ STRONIE, UDROŻNILISMY ŻRÓDEŁKO, DZIEKI CZEMU UDAŁO SIĘ ODWODNIC PODMOKŁY TEREN PLAŻY, ODNOWILIŚMY SCIEŻKĘ SPACEROWĄ, WYŁOZYLISMY KAMIENIAMI UJSCIE ŹRÓDEŁKA, OCZYŚCILIŚMY KAMIENNE SCHODY, OCZYŚCILIŚMY BRZEG PLAŻY, NAPRAWILISMY ŁAWKĘ, ZAMONTOWALISMY DWA DODATKOWE KOSZE NA ŚMIECI. JEDEN PRZY BRAMIE WEJŚCIOWEJ, DRUGI PRZY ZEJŚCIU NA TEREN PLAŻY. ZA POMOC I POŚWIĘCENIE W TWORZENIU BY NASZA WIEŚ STAWAŁA SIĘ PIĘKNIEJSZA SKŁADAM SERDECZNIE PODZIĘKOWANIA: PANI: EWIE SKRZYPKOWIAK, MARII JAMBOR, ILONIE KOWALCZYK. PANU: BOLESŁAWOWI KRZYZANIAK, JÓZEFOWI SZCZEPANIAK, EDWARDOWI SKRZYPKOWIAK, ZDZISŁAWOWI JAMBOR, STEFANOWI FELD, TOMASZOWI MACH, MARIUSZOWI KLIMEK. MŁODZIEŻY: RAFAŁOWI TOMALA, JACKOWI KOWAL, DARIUSZOWI SZRAMA, DAWIDOWI KUFEL, LESZKOWI KOWALCZYK, , BARTKOWI KUFEL. JAK DZIELNIE PRACOWALI DLA DOBRA NAS WSZYSTKICH MOŻNA ZOBACZYC W GALERII ZDJĘĆ NASZEJ STRONY.

12.04.2011r ODBYŁO SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE, NA KTÓRYM OMÓWIONO Z MIESZKAŃCAMI ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAWIĄZYWANIA STOWARZYSZEŃ ORAZ DYSKUTOWANO NAD POMYSŁAMI, KTÓRE POZWOLĄ WYPEŁNIC WOLNY CZAS MIESZKAŃCOM CZAS WOLNY. SZCZEGÓŁY ZAWARTE W PROTOKOLE ZEBRANIA.

28.04.2011r JAK KAZDEGO ROKU ZOSTAŁ OBSADZONY KWIATAMI TEREN PRZY POMPIE. ZA WYKONANIE TYCH PRAC NA RECE PANSTWA: B. A.D. B. KUFEL SKŁADAM SERDECZNE PODZIEKOWANIA.

05.05.2011r ODBYŁO SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE TEMATEM, KTÓREGO BYŁO WYŁONIENIE PRZEWODNICTWA W STOWARZYSZENIU „GORZYN 600”. DOKŁADNY PRZEBIEG ZEBRANIA ZAWARTY W PROTOKOLE.

06.05.2011r ROZPACZĘTO WYKOPY POD WYLANIE ŁAW DO BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ. CAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BUDOWLANA PANA PIOTRA GNOIŃSKIEGO. ZAPRASZAM DO GALERII ABY ZOBACZYĆ CAŁY PROCES TWORZENIA TEGO OBIEKTU.

MIESIĄC CZERWIEC 2011 TRWAJA PRACE NAD BUDOWĄ ŚWIETLICY. SYSTEMATYCZNIE KOSZONA JEST TRWA NA OBIEKCIE REKREACYJNO SPORTOWYM I NA TERENIE CAŁEJ WSI. ZA ZAANGAŻOWANIE I BEZINTERESOWNĄ POMOC W WYKONANIU TYCH PRAC SERDECZNIE DZIĘKUJĘ: MATEUSZOWI TUNKELOWI, EDWARDOWI SKRZYPKOWIAKOWI, JANOWI WISNIEWSKIEMU, ADAMOWI, DAWIDOWI, BARTKOWI KUFEL.

LIPEC I SIERPIEŃ ODNOŚNIE POSTĘPÓW W BUDOWIE SWIETLICY ZAZNACZYŁ SIĘ PEWNĄ STAGNACJĄ W PRACACH. POWODEM TEGO, BYŁY OPÓŹNIENIA W REALIZACJI ZAMÓWIEŃ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH.

06.08.2011r – ROZPOCZĘTO NAPRAWĘ WIATY PRZYSTANKOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.ROZPOCZETE PRACE POLEGAŁY NA USYNIĘCIU POPRZEDNIEJ OBUDOWY WIATY I PRZYGOTOWANIU JEJ KONSTRUKCJI DO MALOWANIA. PRACE UDAŁO SIĘ WYKONAĆ BARDZO SPRAWNIE DZIEKI POMOCY MIESZKAŃCÓW. SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA POMOC, ZA POMYSŁOWOSC, ZA DOBRE SŁOWO SKŁADAM : JANOWI WISNIEWSKIEMU, ALOJZEMU KRZYZANIAKOWI. ZA CENNE UWAGI MARIUSZA SZRAMY, KTÓRE ZOSTAŁY WPROWADZONE W ZYCIE.

10.08.2011r – MŁODZIEZ W OSOBACH RAFALA TOMALI, DARIUSZA SZRAMY, JACKA FABISIA I WOJTKA KOWALSKIEGO OCZYŚCILA I POMALOWAŁA KONSTRUKCJĘ WIATY I PRZYGOTOWAŁA JĄ DO ZAŁOŻENIA SCIAN . BARDZO DZIĘKUJĘ ZA WASZE POSWIĘCENIE DLA DOBRA INNYCH.

18.08.2011r – KONTYNUUJEMY NAPRAWĘ WIATY PRZYSTANKOWEJ. POGODA DOPISUJE A MY ROBIMY TO CO TRZEBA… i ZA TE PRACE WIELKI UKŁON W STRONĘ : ALOJZEGO KRZYZANIAKA, ADAMA KUFLA, DAWIDA KUFLA, BARTKA KUFLA.

31.08.2011r – SKOŃCZYLIŚMY NAPRAWĘ WIATY PRZYSTANKOWEJ. UDAŁO SIĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO. ZA KOŃCOWE PRACE SERDECZNIE DZIĘKUJĘ : ALOJZEMU KRZYZANIAKOWI, BARTKOWI KUFLOWI, WOJTKOWI KOWALSKIEMU.

03.09.2011r – Z INICJATYWY I POMYSŁU PAŃSTWA BEATY I ADAMA KUFLA POWSTAŁ PROJEKT ZBUDOWANIA KILKU PARASOLI PLAZOWYCH, KTÓRE MAJĄ STANĄĆ W ROKU PRZYSZŁYM NA PLAŻY. PLAN JEST AMBITNY, BO TAKICH PARASOLI MA STANĄĆ CZTERY NA PLAŻY. KU UCIESZE MIESZKAŃCÓW I SATYSFAKCJI, ZE ZNÓW ZROBIŁO SIĘ COS DOBREGO.

09.09.2011r PRZESIALIŚMY TRAWĄ BOISKO DO PIŁKI NOZNEJ A DOKŁADNIE MÓWIĄC PUSTE MIEJSCA , KTÓRE BYŁY WYNIKIEM WYMARZNIĘCIA I OKRESOWYCH PODTOPIEŃ.

PAŹDZIERNIK TO POWRÓT DO INTESYWNYCH PRAC NA NASZYM TERENIE REKREACYJNO SPORTOWYM. MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE POSTĘPYW PRACACH PRZYBYWAJĄ W MGNIENIU OKA. ROZPOCZETO BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.

08.10.2010r PO WCZEŚNIEJSZYM ZAKOMUNIKOWANIU MIESZKAŃCOM. PRZYSTĄPILIŚMY DO ZAGOSPODAROWYWANIA NASZEGO OBIEKTU REKREACYJNO SPORTOWEGO. CELEM NASZYCH DZIAŁAŃ NA POCZĄTEK BYŁO ZROBIENIE PODEJŚĆ NA SKARPACH, KTÓRE W WYNIKU NIWELACJI TETRENU SPRAWIAŁYBY TRUDNOŚCI W WCHODZENIU NA PŁYTĘ BOISKA . POMIMO NIESPRZYJAJĄCEJ POGODY UDAŁO NAM SIĘ ZROBIĆ TRZY PODEJŚCIA. SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA OFIARNĄ POMOC SKŁADAM NA RĘCE MARCINA TROCHY. KILKA DNI PÓŹNIEJ ZOSTAŁY WYKONANE JESZCZE DWA TAKIE PODEJŚCIA.

22.10.2011r – SADZIMY DZRZEWKA OZDOBNE. DZIĘKI ŻYCZLIWOŚCI DYREKCJI NADLEŚNICTWA MIĘDZYCHÓD I PAŃSTWA SEMKŁO Z DORMOWA, KTÓRA PROWADZI SZKÓŁKĘ DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH MAMY CZYM OBSADZIĆ KAWAŁEK NASZEJ ZIEMI. GORZYŃSKIEJ ZIEMI. ZA TEN DAR SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. ZA OFIARNĄ POMOC PRZY SADZENIU DRZEWEK BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ : PANI : MIROSŁAWIE TROCHA PANOM: JÓZEFOWI SZCZEPANIAKOWI, JANOWI WIŚNIEWSKIEMU, WIESŁAWOWI TROCHA, ZDZISŁAWOWI JAMBOROWI, ADAMOWI KUFLOWI MŁODZIEŻY : JAKUBOWI PROCHOWI, MARCINOWI TROCHA PRZY TAKIEJ LICZBIE OSÓB PRACA STAŁA SIĘ ŁATWA I PRZYJEMNA. W DWIE I PÓŁ GODZINY UPORALISMY SIĘ Z POSADZENIEM DRZEWEK.

02.11.2011 ZOSTAŁA WYKOSZONA TRAWA NA TERENIE PLAŻY. USUNNIĘTO Z BRZEGU POTĘZNE KONARY DRZEW, KTÓRE SPŁYNĘŁY Z FALĄ. ZOSTAŁA RÓWNIEŻ WYPROSTOWANA BARIERKA PRZY BRZEGU JEZIORA. POZOSTAJE TERAZ JESZCZE NAPRAWA MURKA, NA KTÓRYM SIĘ ONA OPIERA.

04.11.2011 W URZEDZIE MIASTA I GMINY ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE Z WŁADZAMI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU. ZE STRONY UNIWERSYTETU W SPOTKANIU UCZESTNICZYLI: REKTOR UP W POZNANIU - prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, prof. zw. PROREKTOR DS. KADR I ROZWOJU UCZELNI - prof. dr hab. Czesław Szafrański, prof. zw. KANCLERZ - mgr inż. Marek Klimecki URZĄD MIASTA REPREZENTOWALI : BURMISTR MIĘDZYCHODU – ROMAN MUSIAŁ PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ – ZYGMUNT MLECZAK SOŁTYS WSI GORZYŃ – JAROSŁAW GRZELACHOWSKI. CELEM SPOTKANIA BYŁO PRZEDSTAWIENIE KONCEPCJI DOTYCZACEJ PODJECIA WSPÓLPRACY NA RZECZ ODNOWY I REWITALIZACJI TERENÓW ZIELENI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WE WSI GORZYŃ. CHODZI TU O TEREN PLAŻY I TEREN PARKU PRZY JEZIORZE ORAZ POPROSZENIE O OBJĘCIE PATRONATEM PRZEZ UNIWERSYTET OBCHODÓW 600 LECIA GORZYNIA I HONOROWE UCZESTNICTWO W STOWARZYSZENIU „GORZYŃ 600”. BURMISTRZ PRZEDSTAWIŁ ZADANIA JAKIE SPOCZĘŁYBY NA BARKACH GMINY W CELU REALIZACJI TEGO ZADANIA I POPROSIŁ O PRZYCHYLNE SPOJRZENIE WŁADZ UNIWERSYTETU NA TA KONCEPCJĘ A TAKŻE O UCZESTNICTWO WE WSPÓLNYCH STARANIACH O DOFINANSOWANIE TEGO ZADANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH. WŁADZE UCZELNI POZYTYWNIE PRZYJĘLY NASZĄ PROPOZYCJĘ I BĘDĄ CZEKAŁY TERAZ NA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY, KTÓRE ZOSTANA OPRACOWANE W URZĘDZIE I PRZESŁANE DO UNIWERSYTETU. OD PANA REKTORA DOWIEDZIELIŚMY SIĘ, ŻE UNIWERSYTET PODEJMUJE KROKI W CELU UPORZĄDKOWANIA WSZYSTKICH SPRAW GRUNTOWYCH I LOKALOWYCH, KTÓRE DOTYCZA GORZYNIA. PO OWOCNCH ROZMOWACH W GABINECIE BURMISTRZA. WŁADZE UNIWERSYTETU ODWIEDZIŁY PLAC BUDOWY OBIEKTU REKREACYJNO SPORTOWEGO W GORZYNIU.

10.11.2011r SOŁTYS ZWRÓCIŁ SIĘ DO PANA ADAMA KUFLA O POMOC W NAPRAWIE MURKA MOCUJĄCEGO BARJERKĘ NAD BRZEGIEM JEZIORA. PAN ADAM KUFEL WYRAZIŁ ZGODĘ. PIERWSZE PRACE ZOSTAŁY JUŻ POCZYNIONE, ZA KTÓRE SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ADAMOWI I BARTKOWI KUFLOWI.

14.11.2011r PRZYSTĄPILIŚMY DO KOLEJNEGO ETAPU PRAC ZWIĄZANEGO Z NAPRAWA BARIERKI NAD PRZEGIEM JEZIORA. PRACE TE UDAŁO SIĘ ZAKOŃCZYĆ TEGO SAMEGO DNIA. ZA POMOC W WYKONANIU TYCH PRAC SERDECZNE PODZIEKOWANIA DLA TOMASZA TROCHY ADAMA I DAWIDA KUFLA, EDWARDA SKRZYPKOWIAKA, MATEUSZA TUNKELA.

17.11.2011r JAK KAŻDEGO ROKU PRZYSTĄPILISMY DO JESIENNEJ ZWÓZKI LIŚCI NA TERENIE WSI. DZIĘKUJE TYM WSZYSTKIM, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W TYCH PRACACH.

18.11.2011r PRZYWIEZIONO TRZY PRZYCZEPY DROBNEGO ŻWIRU. WYRÓWNANO I ZŁAGODZONO BRZEG PLAŻY.

Za chwilę wejdziemy w Nowy Rok. Dlatego też chciałbym nam wszystkim życzyć przede wszystkim jak najlepszego rozwoju naszej wsi. Byśmy mogli być dumni z tego, że jesteśmy „Gorzyniakami”. Dlatego pracujmy na pozytywny obraz nasz i naszej małej ojczyzny.