Aktualnosci/Newsy Rok 2009

Rok 2009

Na samym początku roku odbyło się zebranie rady sołeckiej z mieszkańcami wsi, celem zebrania było sprawozdanie działań Rady Soleckiej w roku ubiegłym.

Rada Sołecka wyszła z propozycja założenia kroniki sołectwa Gorzyń oraz stworzenia strony internetowej. Propozycja została przyjęta z ogromnym entuzjazmem. Kronikarzem został Rafał Tomala, pracy nad strona internetowa podjęli się: Rafał Trocha, Marcin Trocha, Patryk Mach, Jakub Proch, Paweł Kowalski. Na zebraniu rozmawiano o jeszcze nie rozwiązanych problemach wsi i podjęto decyzje o przygotowaniu wieczorku dla Emerytów i Rencistów.

Pod koniec pierwszego miesiąca roku do sołtysa dotarło pismo z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczące budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 160. Zadanie to zostało ujęte e planie robot z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z możliwością realizacji po roku 2011. Powodem terminu jest brak dostatecznych środków na ten cel.

Rada Sołecka oraz Komitet Organizacyjny przygotowali spotkanie dla emerytów i rencistów które odbyło się w sobotę 07.02.2009 roku o godzinie 16 w sali pałacu w Gorzyniu. Wszystkich gości powitał sołtys wsi, wieczorek dla emerytów i rencistów rozpoczął się częścią artystyczna przygotowana przez młodzież były to miedzy innymi występy, piosenki oraz prezentacja wierszy napisanych przez mieszkańców wsi w latach w których uczęszczali do miejscowej szkoły podstawowej. Wszyscy świetnie się bawili i aktywnie uczestniczyli we wspólnej zabawie, dla wielu osób była to świetna okazja do przywołania wspomnień z dawnych lat. W wieczorku uczestniczył burmistrz Międzychodu pan Roman Musiał oraz gospodarze pałacu państwo Kazimiera i Jerzy Najdek. Wieczorek minął w bardzo miłej, ciepłej i radosnej atmosferze. Artykuł o tym wydarzeniu ukazał się w Pojezierzu nr 210 i informatorze Międzychodzkim z dnia 23 lutego 2009.

Tegoroczna zima dopisała i został zorganizowany kulig z Gorzynia na Kozią , przebiegł bez problemów, dzieci były bardzo zadowolone i żałowały ze zima nie została u nas na dłużej.

Została wykonana pielęgnacja alei lipowej i klonowej lecz jej część została przełożona na inny termin.

W informatorze Międzychodzkim ukazał się artykuł dotyczący mieszkańca naszej wsi „Dawid Kufel jedzie na Olimpiadę”

Początek wiosny przyniósł naszej wsi kontynuacje pielęgnacji alei lipowej na odcinku drogi gminnej od Figury Matki Boskiej do drogi krajowej nr 24.

Przeprowadzone zostały wiosenne prace porządkowe na plaży przy porozumieniu z panem Jerzym Najdkiem użyty został cięższy sprzęt do przeprowadzenia niektórych prac.

Trwały również rozmowy i przygotowania z przedstawicielami Gminy do rozpoczęcia prac związanych z : budową zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej , budowy chodnika przy drodze gminnej i odrestaurowania zabytkowej pompy.

Budowa zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej rozpoczęła się w maju, rozpoczęły się również prace dotyczące odrestaurowania zabytkowej pompy którą każde z żyjących pokoleń mieszkańców Gorzynia nosi w sercu niejedno wspomnienie.

Dzięki pomocy dyrektora ZGKiM pana Danielczaka postawione zostały ławeczki w ogródeczku przy przystanku autobusowym, został również ustalony termin spotkania z Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawach zmiany gruntu pod budowę boiska i w dalszym etapie świetlicy oraz przekazania wodociągu w Gorzyniu.

W czerwcu zakończyła się budowa zaplecza sanitarnego, prace te niosą ze sobą kolejne przedsięwzięcia, które będą realizowane z pomocą UMiG ,oraz pomocą i zaangażowaniem mieszkańców wsi.

Kontynuowano prace przy pompie i zagospodarowania miejsc do niej przyległych ,zostało jeszcze trochę pracy do uzyskania pożądanego efektu.

Sołtys dziękuje: Dyrektorowi ZGKiM, panu Danielczakowi za jego dobre rady, cenne uwagi i wsparcie, Zbyszkowi Fanzelofowi za naprawę pompy oraz materiał darowany na odnowienie i upiększenie tego miejsca, Adamowi Kuflowi i jego Rodzinie którzy oddali się tej sprawie, Tadeuszowi Lerchowi za udostępnienie żwiru do prac murarskich, Arkadiuszowi Hale za udostępnienie prądu i wody do prac naprawczych.

Sołtys uczestniczył wraz z Burmistrzem Międzychodu w rozmowach z Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego ,które dotyczyły spraw poruszanych w miesiącu maju, zakończyły się pozytywnie i można powiedzieć ,że jeszcze w tym roku rozpoczną się prace wstępne dotyczące budowy nowego boiska.

Odbyło się zebranie sołtysów z burmistrzem i Radą Miasta i Gminy dotyczące uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2010 zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 2009 roku, ustawa została przyjęta z aprobatą przez sołtysów, fundusz sołecki został przyjęty przez radnych.

Podjęte zostały prace przygotowawcze do zorganizowania kolejnego Festynu Rodzinnego w naszej wsi ,który ma odbyć się 4 lipca ,mamy nadzieję, że pogoda dopisze i wszyscy będą się świetnie bawić.

Sobota czwartego lipca powitała nas piękną pogodą od samego rana. Trochę przeraziły nas czarne chmury zbliżające się od Gorzowa , ale ku uciesze wszystkich ominęły Gorzyń i festyn przebiegł bez zakłóceń. Było wiele konkurencji dla dzieci, młodzieży jak również dla dorosłych. Wszyscy świetnie się bawili próbując swoich sił w strzelaniu z łuku, wiatrówki, w rzucie granatem, czy tez rodzinnej konkurencji bieg z noszami. Maluszki wraz z rodzicami okupowały trampolinę, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Bieg w workach i przeciąganie liny nie obył się bez wielkich emocji i gorącym dopingu wszystkich uczestników festynu. Wszystkie atrakcje zakończyły się rozdaniem nagród za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej. Nagrody wręczali Burmistrz Międzychodu Roman Musiał i Sołtys Jarosław Grzelachowski. Przez cały czas trwania konkurencji, dzieci mogły korzystać z napojów i słodyczy. Wieczorna część festynu rozpoczęła się zabawa na świeżym powietrzu, w której uczestniczyła większość mieszkańców wsi i ich rodzin. Wszyscy bawili się do późnych godzin nocnych. Wszystko to można obejrzeć w naszej galerii.

Powoli dobiegają końca prace przy zagospodarowaniu placu przy pompie, pozostaje jeszcze nawieźć ziemię kompostową i posadzić trawę.

Dnia 18 lipca odbył się turniej piłki nożnej ,w którym udział brały trzy drużyny: żonaci, kawalerowie oraz drużyna juniorów grająca w takim składzie w lidze sołeckiej, na mecze po miedzy tymi drużynami przyszło sporo widzów wszyscy z zaciekawieniem oglądali widowisko ,zwycięstwo w turnieju przypadło drużynie kawalerów ,która w pierwszym meczu rozgromiła żonatych 8:2 ,a mecz z juniorami po ciężkiej walce na boisku zakończył sie wynikiem 1:0 dla kawalerów, po turnieju wręczono puchar zwycięskiej drużynie i wszyscy udali się na ognisko.Następna taka zabawa planowana jest po 10 sierpnia.

W miesiącu sierpniu wykonano kolejne prace porządkowe związane z koszeniem trawy na plaży, przy pompie, na placu przy przystanku autobusowym a także przy świetlicy.

W ostatnim tygodniu sierpnia Sołtys w raz z Burmistrzem Romanem Musiałem spotkali się z panem Jerzym Najdkiem. Celem spotkania było ostateczne ustalenie usytuowania powierzchni gruntu przeznaczonego pod zamianę, na którym mają się rozpocząć prace związane z niwelacją terenu, który w przyszłości zostanie zagospodarowany na obiekt rekreacyjno sportowy.

Początek września to okres, w którym prowadzone były rozmowy z władzami gminy odnośnie jak najszybszego wytyczenia geodezyjnego gruntu pod prace związane z niwelacją terenu, jak również wybranie odpowiedniej osoby do wykonania tych prac. Prace związane z niwelacją terenu zostaną powierzone panu Krzysztofowi Gierczykowi.

Dnia 14.09.2009 roku został złożony do Burmistrza Międzychodu kolejny wniosek do budżetu na 2010 rok .

W dniu 18.09.2009r odbyło się zebranie Rady Sołeckiej z mieszkańcami wsi.

Dnia 29.09.2009r wraz z protokołem z zebrania został złożony wniosek do Burmistrza przedstawiający zakres przedsięwzięć, które maja być zrealizowane w roku 2010 w oparciu o Fundusz Sołecki i prace własne mieszkańców.

Również w miesiącu wrześniu prowadzone są rozmowy z kierownictwem Referatu Rolnictwa dotyczące kolejnych prac związanych z remontem obecnej świetlicy. Rozmowy dotyczą wymiany instalacji elektrycznej i założenie nowego oświetlenia. W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono, ze prace te powierzy się panu Kazimierzowi Mizgajskiemu po przedstawieniu kosztorysu prac.

W dniu 22.09.2009r Rozpoczęły się prace dotyczące przygotowania naszego miejsca pod budowę centrum rekreacyjno - sportowego.

Z początkiem października wchodzimy w ciąg dalszy prac dotyczących niwelacji terenu. Deszczowa pogoda opóźnia prace.

Kierownictwo Referatu Rolnictwa zaakceptowało kosztorys pana Mizgajskiego co do prac związanych z wymiana instalacji elektrycznej w Świetlicy.

Dzięki dobrej woli i pomocy pana Edwarda Skrzypkowiaka został przestawiony w Świetlicy piec kaflowy. Został rozebrany do paleniska i wstawiona została nawa cegła szamotowa by poprawić i zwiększyć wydajność cieplna pieca. Piec nagrzewa się teraz bardzo szybko i w zimowe wieczory na pewno się sprawdzi. Składam serdeczne podziękowanie panu Edwardowi Skrzypkowiakowi za wykonanie tej pracy dla dobra nas wszystkich.

W dniu 15.10.2009r został otwarty przetarg na budowę chodnika przy naszej drodze gminnej. Budowa chodnika rozpocznie się po spełnieniu wszystkich procedur prawnych.

Początek listopada zaowocował w naszej wsi rozpoczęciem budowy chodnika. Prace rozpoczęto 03.11. i przebiegały sprawnie pomimo niesprzyjającej pogody. Budowa chodnika zastała wykonana przez Firmę pana Szudry.

08.11.2009r odbyło się zebranie wiejskie Celem zebrania było zapoznanie mieszkańców wsi z „Planem Odnowy Miejscowości Gorzyń 2009-2016” po wniesionych poprawkach, jakie postulowane były przez mieszkańców na zebraniu wiejskim w dniu 19.09.2009r. oraz podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Gorzyń 2009-2016” i przystąpienia do konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski województwa Wielkopolskiego

17.11.2009r przystąpiliśmy do konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

W tym też miesiącu zostały wstrzymane prace niwelacji terenu pod zaplecze sportowo-rekreacyjne ponieważ ciągłe opady deszczu uniemożliwiały dalsze działania. Prace wznowione zostaną z początkiem wiosny roku 2010.

Pod koniec listopada rozpoczęły się prace związane z wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przeznaczonym na świetlicę. Wymiana instalacji zostanie wykonana przez pana K. Mizgajskiego.

Mamy już grudzień. Trwają wciąż prace związane z wymiana instalacji elektrycznej. W połowie grudnia został rozebrany nieczynny piec kaflowy w salce świetlicy. Za pomoc w rozebraniu pieca składam serdeczne podziękowania panu Edwardowi Skrzypkowiakowi.

Wyniki I-szego etapu konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi - nie zakwalifikowaliśmy się. Czasami nie wszystko jest tak jak byśmy chcieli... Powalczymy w przyszłym roku poraz kolejny.

Na ostatniej sesji tego roku Rada Miasta uchwaliła Fundusze Sołeckie na rok 2010.

Kolejny rok dobiega końca. Myślę, że można go zaliczyć do bardzo udanych pod względem tego co się wydarzyło w naszej wsi i zostało zapoczątkowane do realizacji w kolejnych latach.

Bardzo dziękuję mieszkańcom, którzy aktywnie uczestniczyli we wszystkich pracach na rzecz naszej wsi. Dziękuję również za dobre słowo...

Z końcem tego roku życzę wszystkim mieszkańcom zdrowia, szczęścia i pogody ducha w nadchodzącym 2010 roku. Życzę nam wszystkim abyśmy w przyszłym roku wspierali się i pomagali sobie w działaniach dla naszego wspólnego dobra jakim jest nasza wieś. Oby się nam w niej żyło z każdym dniem coraz lepiej.