Aktualnosci/Newsy Rok 2008

Rok 2008

Na liczne apele mieszkańców dotyczące budowy linii telefonicznej zostało wysłane zapytanie o czas w którym TP wykona zaległe prace.

Został złożony drugi wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zajecie stanowiska co do przebudowy odcinka drogi krajowej nr 24 przy przejściu dla pieszych do świetlicy wiejskiej.

Rozpoczęły się pierwsze prace związane z wycięciem starych drzew w alei lipowej i jej pielęgnacja. Usunięto piec starych lip oraz przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu.

Złożono kolejny wniosek do burmistrza Międzychodu o kontynuacje zabiegów pielęgnacyjnych alei lipowej oraz o usuniecie pozostałych starych drzew które zagrażają w dalszym ciągu bezpieczeństwu mieszkańców.

Odbyło się spotkanie z przedstawicielami TP w sprawie linii telefonicznej.

Na odcinku drogi krajowej nr 24 doszło do spotkania z burmistrzem Międzychodu i przedstawicielami kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Poznania w sprawie jej przebudowy. Przedstawiciele po oględzinach pozytywnie przyjęli wniosek i zapewnili, że podejmą działania w kierunku jak najszybszej przebudowy tego odcinka drogi.

Poprowadzone zostały prace porządkowe nad jeziorem miedzy innymi wykoszenie terenu plaży, oczyszczenie schodów prowadzących na plażę oraz ścieżek prowadzących do ławek.

Odbył się festyn letni, został on zorganizowany przy współpracy z Międzychodzkim Domem Kultury. Zabawa udała się świetnie co można zobaczyć na zdjęciach w galerii. Dzieci miały największą frajdę mogły bawić się w dmuchanym zamku i jeździć na kucykach oraz kładach , była możliwość postrzelania z łuku i uczestniczenia w zawodach w których nagrody przygotował MDK. Sołtys dziękuje wszystkim sponsorom oraz mieszkańcom którzy nie szczędzili pomysłów i rak do pracy w przygotowaniu tego festynu.

Został skierowany wniosek do burmistrza Międzychodu o postawienie skrzyni na opał oraz kubła na śmieci przy budynku świetlicy wiejskiej w związku z likwidacja poprzedniego miejsca składowania opału.

Został złożony wniosek do Urzędu Gminy o uwzględnienie potrzeb naszej wsi w budżecie na rok 2009.

Zostały przeprowadzone kolejne oględziny drzewostanu w alei lipowej i wyznaczono kolejne drzewa do wycinki.

Zostały posadzone młode drzewka lipy drobnolistne w alei lipowej przy drodze gminnej.