Aktualnosci/Newsy

Rok 2007

Z ogromnym zaangażowaniem mieszkańców wsi udało się uporządkować plażę oraz teren do niej przyległy.

Rada Solecka wraz z Komitetem Organizacyjnym przygotowali festyn z okazji rozpoczęcia wakacji, było wiele atrakcji oraz konkursów w których udział mogły brać zarówno dzieci jak i ich rodzice , zwycięzcy otrzymywali nagrody . Gdyby nie pomoc mieszkańców i wsparcie sponsorów bardzo trudno było by zorganizować tak świetny festyn letni.

Do świetlicy wiejskiej został zakupiony stół do tenisa stołowego wraz z całym osprzętowaniem.

Rada Sołecka wraz z burmistrzem Międzychodu Romanem Musiałem oraz pracownikami Urzędu Miasta uczestniczyli w rozmowach z ówczesnymi władzami Akademii Rolniczej odnośnie zamiany gruntów pod budowę nowej świetlicy wiejskiej oraz obiektu rekreacyjno sportowego.

Delegacja w składzie Jarosław Grzelachowski, Katarzyna Trocha oraz Alexandra Kufel uczestniczyła w Dożynkach powiatowych w Kwilczu. Wieniec dożynkowy został przygotowany przez panią Irenę Mikułę , został on przekazany na ręce burmistrza Międzychodu.

Odbyły się dwie zabawy taneczne na świeżym powietrzu dla mieszkańców Gorzynia ,którzy bawili się znakomicie.

Został wysłany wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad o przebudowę drogi Krajowej nr 24 na odcinku stanowiącym przejście do wietlicy wiejskiej.

Został złożony wniosek do Urzędu Gminy o uwzględnienie potrzeb naszej wsi w budżecie na rok 2008.

Ze zbliżającym się końcem roku zapadła decyzja o rozpoczęciu wycinki i pielęgnacji alei lipowej przy drodze gminnej.

Sołtys wsi Jarosław Grzelachowski chciałby serdecznie podziękować Radzie Soleckiej oraz wszystkim mieszkańcom wsi. Bez ich wsparcia i pomocy nawet tych najmłodszych nie udało by się zrealizować tylu rzeczy dla naszej wsi.

  • skomentuj